Göktürkçe Çeviri: Irk Bitig Aslı

Irk Bitig Tam Kitap

Irk Bitig kitabı tam sayfalarıdır, Göktürk Alfabesi ile yazılı eski Türkçedir.

Kitabın yazarı; "Pars yılının, ikinci ayının on beşinde (17 Mart 930 yılına denk gelir) Taygün-tan manastırındaki küçük keşiş Burua guruyu (hocayı) işitip (dinleyerek) ağabeyimiz sevgili Sangun İtaçuk için bitidim (yazdım)" der.

Kitap, 1907 yılında, Çin-Gansu vilayeti Dunhuang (Dukhan) şehri yakınlarında, Uygur Türkleri'nin yaşadığı bölgede bir mağarada bulunmuştur ve şu an Londra British Müzesinde korunmaktadır.

2. oooo oooo oooo 1. oo oo oo
3. ooo ooo ooo
4. o o o
5. oo oooo oo
6. oo oo o
8. ooo oo o 7. oo o oo
9. o oo ooo
11. ooo oooo oooo 10. ooo oooo oo
13. oo oooo ooo 12. ooo oooo ooo
15. o oooo o 14. oooo ooo oo
16. oooo o oo
17. ooo ooo oo
19. ooo o oooo 18. o oooo oo
20. ooo oo oo
21. o ooo ooo
22. oo o o
24. ooo o ooo 23. oo oooo oooo
26. o oo oooo 25. ooo o ooo
27. oo oo oooo
28. o o oo
29. oo ooo oooo
31. oooo oooo o 30. ooo oo oooo
32. ooo o o
34. oooo oooo oo 33. oooo oo oooo
35. oooo ooo oooo
36. o o oooo
37. oooo ooo o
39. oooo oo oo 38. oooo o ooo
41. oooo oo ooo 40. o oooo oooo
42. oooo o oooo
43. oooo ooo ooo
44. oo oooo o
45. oo ooo o
46. ooo ooo o
48. oooo oooo ooo 47. oooo o o
49. o oooo ooo
50. ooo oooo o
51. ooo ooo oooo
52. oo o ooo
53. oo ooo oo
55. oo o oooo 54. o ooo o
56. o ooo oo
57. o oo oo
58. oo oo ooo
60. o ooo oooo 59. ooo oo ooo
61. o oooo ooo
62. ooo o oo
64. o oooo ooo 63. o oo o
65. oo ooo ooo