Türk Bitig: Osmanlıca Sözlük


Osmanlı Alfabesi Arap alfabesine (daha doğrusu Arap kökenli Fars alfabesine) dayanan ve Osmanlı dönemi boyunca kullanılan alfabe.

Tek Sona OrtayaBaşaAdı Latin
elif a, e
hemze ', a, e, i, u, ü
be b
pe p
te t
se s
cim c
çim ç
ha h
h
dal d
zel z
re r
ze z
je j
sin s
şın ş
sat, sad s
ﺿ dat, dad d, z
t
z
ayın 'a, h
gayın g, ğ
fe f
kaf k
kef k, g, ğ, n
gef g, ğ
nef, sağır kef, nazal ne n
lam l
mim m
nun n
vav v, o, ö, u, ü
he h, e, a
lamelif la
ye y, ı, i