@twitter-𝕏
Türk Bitig

Leylâ vü Mecnûn - Hamdullah Hamdî

Berlin Devlet Kütüphanesinde (Staatsbibliothek) bulunan Leylâ vü Mecnûn ─ Hamdullah Hamdî'nin Şeyh Hamdullah nüshasıdır. (PDF çevirisi)