@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERALPAY

𐰀𐰼𐰞𐰯𐰀𐰖

< ERALP | ERAY >