@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe ERTOLGA

𐰀𐰼𐱃𐰆𐰞𐰍𐰀

< ERTİMUR | ERTUĞRUL >