@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe GÖKÇENAZ

𐰏𐰜𐰲𐰀𐰣𐰔

< GÖKÇEN | GÖKER >