@twitter-𝕏
Türk Bitig

Göktürkçe KAMRAN

𐰴𐰀𐰢𐰺𐰀𐰣

< KAMİL | KAMURAN >