@twitter-𝕏
Türk Bitig

Kamus-ı Türki

Kamus-ı Türki (Osmanlıca: قاموس تركی, Şemseddin Sami) 1091 yılında basılan ve adında "Türk" sözcüğü geçen ilk Türkçeden Türkçeye sözlüktür.