Türk Bitig: Göktürkçe Türk Nasıl yazılır?


Göktürkçe Türk

Türk kelimesi, tarih buyunca gerek Çince gerek Farsca veya Arapça metinlerde sıkça geçer. Türklerin kendi yazdıkları metinlerde ise, bugün Göktürkçe veya Göktürk Alfabesi dediğimiz alfabe ile ilk kez Orhun Abidelerinde aşağıdaki iki şekilde yazılmıştır.

Kültiğin Abidesindeki yazı, Türk ordusunun komutanı Kültiğin öldüğünde, onun anısına ağabeyi Hükümdar Bilge Kağan tarafından bizzat yazdırılmıştır. Tonyukuk Abidelerindeki yazı ise başvezir Bilge Tonyukuk tarafından yazdırılmıştır. Bu Kelime Ordun Abidelerinde "Türk" beya "Türkbodun" (Türkboyun/boyları) şeklinde onlarca defa yazılmıştır.

Göktürkçe Türk - Türük

Orhun Yazıtları, Kültiğin anıtında Göktürkçe Türk ve Tanrı kelimeleri görülmektedir.

Göktürkçe Türk - Türük

Orhun Yazıtları, Bilge Tonyukuk anıtlarında "Türk Boyları" kelimeleri görülmektedir.

Göktürkçe Türk

Orhun Yazıtları, Kültiğin ve Bilge Kağan anıtlarındaki yazıldığı şekliyle Göktürkçe Türk kelimesi grafik dizayn denemesi.