Türk Bitig: Türk Bitig Site içeriği

Göktürk Alfabesi

Orhun Yazıtları

Irk Bitig

 • Irk Bitig (Göktürkçe)
  Türkçe'nin en eski kitabı olan, Göktürkçe yazılı Irk Bitig tam metni ve tüm orijinal sayfalarıdır.

Türk Dünyasından

Dîvânü Lugati't-Türk

 • Dîvânü Lugati't-Türk
  Kaşgarlı Mahmud'un bu muazzam eseri (1073.y) Türkçemizin bin-yıl öncesinden kalan muhteşem hazinemiz.

Codex Cumanicus

 • Codex Cumanicus, Kuman Türkleri Dili ─ Aslı Italyada, bir kısmı Almanyada bulunan Kuman Türklerinin Sözlüğüdür.

Destan ve Kitaplarımız

Eski Türkçe Sözlükler

 • Eski Türkçe Sözlük (Kaşgarlı)
  Türk dilinin, öz Türkçe'nin köklerinden, bin yıl önceki halinden, güzel kapsamlı bir kelimeler, sözcükler dizini, Divânu Lügati't-Türk dizini
 • Uygur Türkçesi Sözlüğü
  Uygur Türkleri'nin dilinden yaklaşık yirmi bin kelimelik, geniş bir dizin.
 • Kırgız Türkçesi Sözlüğü
  Kırgız Türkleri'nin dilinden yaklaşık yirmi bin kelimelik, geniş bir dizin.

Yunus Eemre

 • Yunus Emre ve Şiirleri
  Türk şiirin en önemli ismi, halk şairimiz Yunus Emre'nin şiirlerini kolay gezilecek şekilde dizdik.

Divan-ı Hikmet - Yesevi

 • Divan-ı Hikmet - Yesevi
  Eski Türkçe'nin bir diğer muazzam eseri kuşkusuz ki, Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-i Hikmet'i dir. Mutlaka gözatın.

Kutadgu Bilig

 • Kutadgu Bilig Metni
  Eski Türkçenin başlıca dört muazzam eserinden biri olan Kutadgu Bilig'i kolay gezilecek şekilde Eski-yeni Türkçeyle yan yana dizdik.

Haydar Baba

 • Haydar Baba'ya Selam
  Azerbaycan-İran coğrafyasında konuşulan Türkçe'nin en güzel şiir örneklerinden biri şüphesiz ki Tebrizli Muhammed Şehriyar'ın "Haydar Baba'ya Selam" şiiridir. Mutlaka okuyalım, okutalım.

Öz Türkçe İsimler

 • Öz Türkçe İsimler
  Türklerin köklerinden, anlam ve tarihi bağlantıları ile, yaklaşık on-bin adet öz Türkçe, eski Türk isimleri içinden, bebek isimleri seçin.

Moğolistan Gezisi

 • Moğolistan Gezisi
  Beş yıldır her yaz Moğolistana, muhteşem Orhun Abidelerini görmeye gidiyoruz, detaylar için program sayfamıza gözatın.