Türk Bitig: Költiğin Anıtı Sözcükleri

Költiğin Anıtı Sözcükleri

Metin | Sözcükler | Sözlük


Költiğin Anıtının sözcüklerinin tamamıdır. Eski Türkçe damgalar sağdan okunur. Çizgiler (----) taşlardaki silinmiş yerlerdir.

#AslıLatinAktarımı
1𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
2𐱅𐰏TeGDEK
3𐱅𐰭𐰼𐰃𐰓𐰀TeŊRİDETANRIDAN
4𐰉𐰆𐰞𐰢𐱁BOLMuŞOLMUŞ
5𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
6𐰋𐰃𐰠𐰏𐰀BİLGEBİLGE
7𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
8𐰉𐰆BUBU
9𐰇𐰓𐰚𐰀ÖDKEZAMANA
10𐰆𐰞𐰺𐱃𐰢OLuRTıMOTURDUM
11𐰽𐰉𐰢𐰣SaBıMıNSÖZÜMÜ
12𐱅𐰇𐰚𐱅𐰃TÜKeTİTÜKETE
13𐰾𐰃𐰓𐰏𐰠eŞİDGiLİŞİT
14𐰆𐰞𐰖𐰆ULaYUÖNCELİKLE
15𐰃𐰤İNKARDEŞ
16𐰘𐰏𐰇𐰤𐰢YeGÜNüMYEĞENİM
17𐰆𐰍𐰞𐰣𐰢OGLaNıMOĞULLARIM
18𐰋𐰃𐰼𐰚𐰃BİRiKİGÜNEYDE
19𐰆𐰍𐱁𐰢OGuŞuMAKRABALARIM
20𐰉𐰆𐰑𐰣𐰢BODuNuMBOYLARIM
21𐰋𐰃𐰼𐰘𐰀BİRiYEGÜNEYDE
22𐱁𐰑𐰯𐰃𐱃ŞaDPITŞADPIT
23𐰋𐰏𐰠𐰼BeGLeRBEĞLERİ
24𐰘𐰃𐰺𐰖𐰀YIRıYAKUZEYDE
25𐱃𐰺𐰴𐱃TaRKaTTARKAT
26𐰉𐰆𐰖𐰺𐰸BUYRUKBUYRUK
27𐰋𐰏𐰠𐰼BeGLeRBEĞLERİ
28𐰆𐱃𐰕OTuZOTUZ
29𐱃𐱃𐰺TaTaRTATAR
30 
31𐱃𐰸𐰆𐰕TOKUZDOKUZ
32𐰆𐰍𐰕OGuZOĞUZ
33𐰋𐰏𐰠𐰼𐰃BeGLeRİBEĞLERİ
34𐰉𐰆𐰑𐰣𐰃BODuNIBOYLARI
35𐰉𐰆BUBU
36𐰽𐰉𐰢𐰤SaBıMıNSÖZÜMÜ
37𐰓𐰏𐰇𐱅𐰃eDGÜTİİYİCE
38𐰾𐰃𐰓iŞİDİŞİT
39𐰴𐱃𐰍𐰑𐰃KaTıGDIKATICA
40𐱅𐰃𐰭𐰞𐰀TIŊLADİNLE
41𐰃𐰠𐰏𐰼𐰇İLGeRÜİLERİ
42𐰚𐰇𐰤KÜNGÜN
43𐱃𐰆𐰍𐰽𐰴𐰀TOGSıKADOĞUSUNA
44𐰋𐰃𐰼𐰏𐰼𐰇BİRiGeRÜGÜNEYDE
45𐰚𐰇𐰤KÜNGÜN
46𐰆𐰺𐱃𐰆𐰾𐰃𐰭𐰺𐰆ORTUSIŊaRUORTASINA
47𐰸𐰆𐰺𐰃𐰍𐰺𐰃KURIGaRIGERİDE
48𐰚𐰇𐰤KÜNGÜN
49𐰉𐱃𐰾𐰶𐰃𐰭𐰀BaTSIKIŊABATISINA
50𐰘𐰃𐰺𐰍𐰺𐰃YIRıGaRIKUZEYDE
51𐱅𐰇𐰤TÜNGECE
52𐰆𐰺𐱃𐰆𐰾𐰃𐰭𐰺𐰆ORTUSIŊaRUORTASINA
53𐰦𐰀aNDAONUN
54𐰃𐰲𐰼𐰚𐰃İÇReKİİÇİNDEKİ
55𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLAR
56𐰴𐰆𐰯KOPHEP
57𐰢𐰭𐰀MaŊABANA
58𐰚𐰇𐰼𐰼KÖRüRGÖRÜR
59𐰉𐰆𐰨𐰀BUNÇABUNCA
60𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
61 
62𐰴𐰆𐰯KOPHEP
63𐰃𐱅𐰓𐰢İTDiMETDİM
64𐰆𐰞OLO[NLARIN]
65𐰢𐱃𐰃aMTIŞİMDİ
66𐰪𐰍aNYıGSEFİLİ
67𐰖𐰸YOKYOK
68𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
69𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞANI
70𐰇𐱅𐰰𐰤ÖTÜKeNÖTÜKEN
71𐰘𐰃𐱁YIŞYIŞ'DA
72𐰆𐰞𐰺𐰽𐰺OLuRSaROTURSA
73𐰃𐰠𐱅𐰀İLTEİLDE
74𐰉𐰆𐰭BUŊTASA
75𐰖𐰸YOKYOK
76𐰃𐰠𐰏𐰼𐰇İLGeRÜİLERİ
77𐱁𐰦𐰆𐰭ŞaNTUŊŞANTUNG
78𐰖𐰕𐰃𐰴𐰀YaZIKAOVASINA
79𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
80𐰾𐰇𐰠𐰓𐰢SÜLeDiMSÜRDÜM
81𐱃𐰞𐰆𐰖𐰴𐰀TaLUYKAOKYANUSA
82𐰚𐰃𐰲𐰏KİÇiGGEÇİP
83𐱅𐰏𐰢𐰓𐰢TeGMeDiMDEĞMEDİM
84𐰋𐰃𐰼𐰏𐰼𐰇BİRiGeRÜGÜNEYDE
85𐱃𐰸𐰆𐰕TOKUZDOKUZ
86𐰼𐰾𐰤𐰚𐰀eRSiNKEERSİN'E
87𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
88𐰾𐰇𐰠𐰓𐰢SÜLeDiMORDU SÜRDÜM
89𐱅𐰇𐰯𐰇𐱅𐰚𐰀TÜPÜTKETİBET'E
90𐰚𐰃𐰲𐰏KİÇiGGEÇİP
91𐱅𐰏𐰢𐰓𐰢TeGMeDiMDEĞMEDİM
92𐰸𐰆𐰺𐰃𐰍𐰺𐰃KURIGaRIGERİDE
93𐰘𐰨𐰇YiNÇÜİNCİ
94𐰇𐰏𐰕----ÖKüZ----NEHRİNİ----
95 
96𐰚𐰲𐰀KeÇEGEÇİP
97𐱅𐰢𐰼𐰴𐰯𐰍𐰴𐰀TeMiRKaPıGKADEMİRKAPI'YA
98𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
99𐰾𐰇𐰠𐰓𐰢SÜLeDiMORDU SÜRDÜM
100𐰘𐰃𐰺𐰍𐰺𐰆YIRıGaRIKUZEYDE
101𐰘𐰼YiRYİR
102𐰉𐰖𐰺𐰸𐰆BaYıRKUBAYIRKU
103𐰘𐰃𐰼𐰃𐰭𐰀YİRİŊEYERİNE
104𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
105𐰾𐰇𐰠𐰓𐰢SÜLeDiMORDU SÜRDÜM
106𐰉𐰆𐰣𐰨𐰀BUNÇABUNCA
107𐰘𐰃𐰼𐰚𐰀YİRKEYERE
108𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
109𐰖𐰆𐰺𐱃𐰑𐰢YORuTDıMYÜRÜTTÜM
110𐰇𐱅𐰰𐰤ÖTÜKeNÖTÜKEN
111𐰘𐰃𐱁𐰑𐰀YIŞDAYIŞ'DAN
112𐰘𐰃𐰏YİGYEĞ
113𐰃𐰓𐰃İDİİYİSİ
114𐰖𐰸YOKYOK
115𐰼𐰢𐱁eRMiŞİMİŞ
116𐰃𐰠İLİL
117𐱃𐰆𐱃𐰽𐰴TUTSıKTUTULACAK
118𐰘𐰃𐰼YİRYER
119𐰇𐱅𐰰𐰤ÖTÜKeNÖTÜKEN
120𐰘𐰃𐱁YIŞYIŞ
121𐰼𐰢𐱁eRMiŞİMİŞ
122𐰉𐰆BUBU
123𐰘𐰃𐰼𐰓𐰃YİRDEYERDE
124𐰆𐰞𐰺𐰯OLuRuPOTURUP
125𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
126𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞANI
127𐰋𐰃𐰼𐰠𐰀BİRLEİLE
128 
129𐱅𐰇𐰕𐰠𐱅𐰢TÜZüLTüMANLAŞTIM
130𐰞𐱃𐰆𐰣aLTUNALTINI
131𐰚𐰇𐰢𐱁KÜMüŞGÜMÜŞÜ
132𐰃𐰾𐰏𐱅𐰃İŞGiTİİŞGİTİ
133𐰸𐰆𐱃𐰖KUTaYKUMAŞI
134𐰉𐰆𐰭𐰽𐰕BUŊSuZSORUNSUZ
135𐰨𐰀aNÇAANCA
136𐰋𐰃𐰼𐰇𐰼BİRÜRVERİR
137𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
138𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNHALKININ
139𐰽𐰉𐰃SaBISÖZÜ
140𐰾𐰇𐰲𐰃𐰏SÜÇİGTATLI
141𐰍𐰃𐰾𐰃aGISIİPEĞİ
142𐰘𐰃𐰢𐱁𐰴YIMŞaKYUMUŞAK
143𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
144𐰾𐰇𐰲𐰃𐰏SÜÇİGTATLI
145𐰽𐰉𐰣SaBıNSÖZ
146𐰘𐰃𐰢𐱁𐰴YIMŞaKYUMUŞAK
147𐰍𐰃𐰤aGINİPEĞİ
148𐰺𐰯aRıPALDATIP
149𐰃𐰺𐰴IRaKUZAK
150𐰉𐰑𐰣𐰍BoDuNuGBOYLARI
151𐰨𐰀aNÇAANCA
152𐰖𐰍𐰆𐱃𐰃𐰼YaGUTIRYAKLAŞTIRIR
153𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
154𐰖𐰍𐰺𐰆YaGuRUYAKLAŞTIRIP
155𐰸𐰆𐰦𐰸𐰑𐰀KONDUKDAKONDURDUKTAN
156𐰚𐰃𐰾𐰼𐰀KİSRESONRA
157𐰪𐰍aYNıGKÖTÜ
158𐰋𐰃𐰠𐰏BİLiGBİLGİLERİNİ
159𐰦𐰀aNDAO ZAMAN
160𐰇𐰘𐰇𐰼ÖYÜRANLATIR
161𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
162 
163𐰓𐰏𐰇eDGÜİYİ
164𐰋𐰃𐰠𐰏𐰀BİLGEBİLGE
165𐰚𐰃𐰾𐰃𐰏KİŞİGKİŞİYİ
166𐰓𐰏𐰇eDGÜİYİ
167𐰞𐰯aLPALP
168𐰚𐰃𐰾𐰃𐰏KİŞİGKİŞİYİ
169𐰖𐰆𐰺𐱃𐰢𐰕YORITMAZYÜRÜTMEZ
170𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
171𐰋𐰃𐰼BİRBİR
172𐰚𐰃𐰾𐰃KİŞİKİŞİ
173𐰖𐰍𐰞𐰽𐰺YaŊıLSaRYANILSA
174𐰆𐰍𐱁𐰃OGuŞIAKRABALARINA
175𐰉𐰆𐰑𐰣𐰃BODUNIBOYUNA
176𐰋𐰃𐰾𐰰𐰃𐰭𐰀BİŞÜKİŊEBEŞİĞİNE
177𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
178𐰶𐰃𐰑𐰢𐰕KIDMaZKIYMAZ
179𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
180𐰾𐰇𐰲𐰃𐰏SÜÇİGTATLI
181𐰽𐰉𐰃𐰭𐰀SaBıŊASÖZÜNE
182𐰘𐰢𐱁𐰴YıMŞaKYUMUŞAK
183𐰍𐰃𐰾𐰃𐰍𐰀aGISIŊAİPEĞİNE
184𐰺𐱃𐰆𐰺𐰯aRTURuPALDANIP
185𐰰𐰇𐰾ÖKÜŞÇOK
186𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
187𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
188𐰇𐰠𐱅𐰏ÖLTüGÖLDÜ
189𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
190𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
191𐰇𐰠𐰾𐰚𐰭ÖLSiKiŊÖLECEKSİN
192𐰋𐰼𐰘𐰀BeRiYEGÜNEYDE
193𐰲𐰆𐰍𐰖ÇOGaYÇOĞAY
194𐰘𐰃𐱁YIŞYIŞ'A
195𐱅𐰇𐰏𐰠𐱅𐰤TÖGüLTüNTÖGÜLTÜN
196 
197𐰖𐰕𐰃YaZIOVASINA
198𐰸𐰆𐰣𐰖𐰃𐰤KONaYINKONAYIM
199𐱅𐰃𐰾𐰼TİSeRDESE
200𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
201𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
202𐰇𐰠𐰾𐰚𐰏ÖLSiKiGÖLECEK
203𐰦𐰀aNDAORADA
204𐰪𐰍aNYıGKÖTÜ
205𐰚𐰃𐰾𐰃KİŞİKİŞİ
206𐰨𐰀aNÇAŞÖYLE
207𐰉𐰆𐱁𐰍𐰆𐰺𐰆𐰺BOŞGURURÖĞRETİR
208𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ:
209𐰃𐰺𐰴IRaKUZAK
210𐰼𐰾𐰼eRSeRİSEN
211𐰖𐰉𐰞𐰴YaBLaKBERBAT
212𐰍𐰃aGIİPEK
213𐰋𐰃𐰼𐰇𐰼BİRÜRVERİR
214𐰖𐰍𐰸YaGuKYAKIN
215𐰼𐰾𐰼eRSeRİSEN
216𐰓𐰏𐰇eDGÜİYİ
217𐰍𐰃aGIİPEK
218𐰋𐰃𐰼𐰇𐰼BİRÜRVERİR
219𐱅𐰃𐰯TİPDEYİP
220𐰨𐰀aNÇAÖYLE
221𐰉𐰆𐱁𐰍𐰆𐰺𐰆𐰺BOŞGURURÖĞRETİR
222𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
223𐰋𐰃𐰠𐰏BİLiGBİLGİ
224𐰋𐰃𐰠𐰢𐰕BİLMeZBİLMEZ
225𐰚𐰃𐰾𐰃KİŞİKİŞİ
226𐰆𐰞OLO
227𐰽𐰉𐰍SaBıGSÖZÜ
228𐰞𐰯aLıPALIP
229𐰖𐰍𐰺𐰆YaGuRUYAKINA
230𐰉𐰺𐰯BaRıPVARIP
231𐰇𐰚𐱁ÖKüŞÇOK
232𐰚𐰃𐱁𐰃KİŞİKİŞİ
233𐰇𐰠𐱅𐰏ÖLTüGÖLDÜ
234 
235𐰆𐰞OLO
236𐰘𐰼𐰏𐰼𐰇YiRGeRÜYERLERE
237𐰉𐰺𐰽𐰺BaRSaRVARIRSAN
238𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
239𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
240𐰇𐰠𐱅𐰲𐰃ÖLTeÇİÖLECEK
241𐰾𐰤SeNSEN
242𐰇𐱅𐰇𐰚𐰤ÖTÜKeNÖTÜKEN
243𐰘𐰃𐰼YİRYERİNDE
244𐰆𐰞𐰺𐰯OLuRuPOTURUP
245𐰺𐰴𐱁aRKıŞMAL
246𐱅𐰃𐰼𐰚𐱁TİRKiŞKERVANI
247𐰃𐰽𐰺ISaRİSE
248𐰤𐰭NeŊHİÇ
249𐰉𐰆𐰭𐰍BUŊuGDERDİN
250𐰖𐰸YoKYOK
251𐰇𐱅𐰰𐰤ÖTÜKeNÖTÜKEN
252𐰘𐰃𐱁YIŞYIŞ'DA
253𐰆𐰞𐰺𐰽𐰺OLuRSaROTURSAN
254𐰋𐰭𐰏𐰇BeŊGÜBENGÜ
255𐰃𐰠İLİL
256𐱃𐰆𐱃𐰀TUTATUTUP
257𐰆𐰞𐰺𐱃𐰲𐰃OLuRTaÇIOTURACAK
258𐰾𐰤SeNSEN
259𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
260𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
261𐱃𐰸𐰺𐰴𐰴TOKuRKaKTOKSAN
262𐰾𐰤SeNSEN
263𐰀𐰲𐰾𐰴AÇSıKAÇLIĞI
264𐱃𐰆𐰽𐰴TOSıKTOKLUĞU
265𐰇𐰢𐰕ÖMeZUMURSAMAZ
266𐰾𐰤SeNSEN
267𐰋𐰃𐰼BİRBİR
268𐱃𐰆𐰑𐰽𐰺TODSaRDOYSAN
269𐰀𐰲𐰾𐰴AÇSıKAÇLIĞI
270𐰇𐰢𐰕ÖMeZUMURSAMAZ
271𐰾𐰤SeNSEN
272𐰦𐰍𐰭𐰣aNTaGıŊıNÖYLE OLDUĞUN
273 
274𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
275𐰃𐰏𐰓𐰢𐱁İGiDMiŞYEDİRMİŞ
276𐰴𐰍𐰣𐰭𐰣KaGaNıŊıNKAĞANININ
277𐰽𐰉𐰃𐰤SaBINSÖZÜNÜ
278𐰞𐰢𐱃𐰃𐰤aLMaTINALMADAN
279𐰘𐰃𐰼YİRYERE
280𐰽𐰖𐰆SaYUHER
281𐰉𐰺𐰑𐰍BaRDıGVARDIN
282𐰴𐰆𐰯KOPHEP
283𐰦𐰀aNDAORADA
284𐰞𐰴𐰦𐰍aLKıNTıGTÜKENDİN
285𐰺𐰞𐱃𐰍aRıLTıGERİDİN
286𐰦𐰀aNDAORADA
287𐰴𐰞𐰢𐱁𐰃KaLMıŞIKALMIŞI
288𐰘𐰃𐰼YİRYERE
289𐰽𐰖𐰆SaYUHER
290𐰸𐰆𐰯KOPHEP
291𐱃𐰆𐰺𐰆TORUZAYIFLAYIP
292𐰇𐰠𐰇ÖLÜÖLÜP
293𐰖𐰆𐰺𐰖𐰆𐰺YORıYURYÜRÜYOR
294𐰼𐱅𐰏eRTiGİDİ
295𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
296𐰖𐰺𐰞𐰴𐰑𐰸𐰃𐰤YaRLıKaDUKINBAĞIŞLADIĞI
297𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
298𐰇𐰕𐰢ÖZüMÖZÜM
299𐰸𐰆𐱃𐰢KUTuMKUTUM
300𐰉𐰺BaRVAR OLDUĞU
301𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
302𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
303𐰆𐰞𐰺𐱃𐰢OLuRTuMOTURDUM
304𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
305𐰆𐰞𐰺𐰯OLuRuPOTURUP
306 
307𐰖𐰸YOKYOK
308𐰲𐰃𐰍𐰪ÇIGaYNSEFİL
309𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBOYLARI
310𐰸𐰆𐰯KOPHEP
311𐰸𐰆𐰉𐰺𐱃𐰑𐰢KUBRaTDıMTOPARLADIM
312𐰲𐰃𐰍𐰪ÇIGaYNSEFİL
313𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBOYLARI
314𐰉𐰖BaYZENGİN
315𐰴𐰃𐰡𐰢KILDıMKILDIM
316𐰕aZAZ
317𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBOYLARI
318𐰰𐰇𐱁ÖKÜŞÇOK
319𐰴𐰃𐰡𐰢KILDıMKILDIM
320𐰕𐰆aZUAZI
321𐰉𐰆BUBU
322𐰽𐰉𐰢𐰑𐰀SaBıMDASÖZÜMDE
323𐰃𐰏𐰓İGiDYALAN
324𐰉𐰺BaRVAR
325𐰍𐰆GUMI?
326𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
327𐰋𐰏𐰠𐰼BeGLeRBEĞLERİ
328𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
329𐰉𐰆𐰣𐰃BUNIBUNU
330𐰾𐰃𐰓𐰭eŞİDiŊİŞİTİN
331𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
332𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
333𐱅𐰃𐰼𐰯TİRiPDİRİLİP
334𐰃𐰠İLİL
335𐱃𐰆𐱃𐰽𐰴𐰭𐰣TUTSıKıŊıNTUTACAĞINI
336𐰉𐰆𐰦𐰀BUNDABUNDA
337𐰆𐰺𐱃𐰢URTuMVURDUM
338𐰖𐰭𐰞𐰯YaŊıLıPYANILIP
339𐰇𐰠𐰾𐰚𐰭𐰤ÖLSiKiŊiNÖLECEĞİNİ
340𐰘𐰢𐰀YiMEYİNE
341 
342𐰉𐰆𐰦𐰀BUNDABUNDA (TAŞA)
343𐰆𐰺𐱃𐰢URTuMVURDUM
344𐰤𐰭NeŊNİCE
345𐰤𐰭NeŊNİCE
346𐰽𐰉𐰢SaBıMSÖZÜM
347𐰼𐰾𐰼eRSeR[VAR] İSE
348𐰋𐰭𐰏𐰇BeŊGÜBENGÜ
349𐱃𐱁𐰴𐰀TaŞKATAŞA
350𐰆𐰺𐱃𐰢URTuMVURDUM
351𐰭𐰺aŊaRONU
352𐰚𐰇𐰼𐰇KÖRÜGÖRÜP
353𐰋𐰃𐰠𐰭BİLiŊBİLİN
354𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK[ÜN]
355𐰢𐱃𐰃aMTIŞİMDİKİ
356𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
357𐰋𐰏𐰠𐰼BeGLeRBEĞLERİ
358𐰋𐰇𐰓𐰚𐰀BÖDKEBÖYLE
359𐰚𐰇𐰼𐰏𐰢𐰀KÖRüGMEGÖRÜĞÜMDEKİ
360𐰋𐰏𐰠𐰼BeGLeRBEĞLER
361𐰏𐰇[OLARAK] MI
362𐰖𐰭𐰡𐰲𐰃YaŊıLTaÇIYANILACAK
363𐰾𐰃𐰕SİZSİZ
364𐰢𐰤MeNBEN
365𐰋𐰭𐰏𐰇BeŊGÜBENGÜ
366𐱃𐱁TaŞTAŞ
367𐱃𐰆𐰶𐰃𐱃𐰑𐰢----TOKıTDıM----DOKUTTUM----
368𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
369𐰴𐰍𐰦𐰀KaGaNDAKAĞANINDAN
370𐰋𐰓𐰕𐰲𐰃BeDiZÇİBEZECİ
371𐰚𐰠𐰇𐰼𐱅𐰢KeLÜRTüMGETİRDİM
372𐰋𐰓𐰕𐱅𐰢BeDiZeTiMBEZETTİM
373𐰢𐰤𐰭MeNiŊBENİM
374𐰽𐰉𐰢𐰣SaBıMıNSÖZÜMÜ
375𐰾𐰃𐰢𐰑𐰃SIMaDIKIRMADI
376 
377𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
378𐰴𐰍𐰣𐰭KaGaNıŊKAĞANI
379𐰃𐰲𐰼𐰚𐰃İÇReKİİÇİNDEKİ
380𐰋𐰓𐰕𐰲𐰃𐰏BeDiZÇİGBEZECİYİ
381𐰃𐱃𐰃ITIYOLLADI
382𐰭𐰺aŊaRONA
383𐰑𐰨𐰃𐰍aDıNÇIGGÜZEL
384𐰉𐰺𐰴BaRKBARK
385𐰖𐰺𐱃𐰆𐰺𐱃𐰢YaRaTURTuMYARATTIRDIM
386𐰃𐰲𐰃𐰤İÇİNİÇİNE
387𐱃𐱁𐰃𐰤TaŞINDIŞINA
388𐰑𐰨𐰃𐰍aDıNÇIGGÜZEL
389𐰋𐰓𐰕BeDiZBEZE
390𐰆𐰺𐱃𐰆𐰺𐱃𐰢URTURTuMVURDURDUM
391𐱃𐱁TaŞTAŞ
392𐱃𐰆𐰴𐰃𐱃𐰑𐰢TOKITDıMDOKUTTUM
393𐰚𐰇𐰭𐰠𐱅𐰚𐰃KÖŊüLTeKİGÖNÜLDEKİ
394𐰽𐰉𐰢𐰣SaBıMıNSÖZÜMÜ
395𐰆𐰺𐱃𐰆𐰺𐱃𐰢URTURTuMVURDURDUM
396𐰆𐰞----OL----O----
397𐰆𐰣ONON
398𐰆𐰭ONG
399𐰆𐰍𐰞𐰃𐰭𐰀OGLIŊAOĞLUNA
400𐱃𐱃𐰃𐰭𐰀TaTIŊATATINA
401𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
402𐰉𐰆𐰣𐰃BUNIBUNU
403𐰚𐰇𐰼𐰇KÖRÜGÖRÜP
404𐰋𐰃𐰠𐰭BİLiŊBİLİN
405𐰋𐰭𐰏𐰇BeŊGÜBENGÜ
406𐱃𐱁TaŞTAŞ
407 
408𐱃𐰸𐰃𐱃𐰑𐰢TOKITDıMDOKUTTUM
409𐰉𐰆----𐰃𐰠BU----İLBU----İL
410𐰼𐰾𐰼eRSeRİSE
411𐰨𐰀aNÇAANCA
412----𐰢----M----M
413𐱃𐰴𐰃TaKIDAHİ
414𐰼𐰃𐰏eRİGERİŞİLİR
415𐰘𐰼𐱅𐰀YiRTEYERDE
416𐰃𐰼𐰾𐰼İRSeRİSE
417𐰨𐰀aNÇAANCA
418𐰼𐰏eRiGERİŞİLİR
419𐰘𐰼𐱅𐰀YiRTEYERDE
420𐰋𐰭𐰏𐰇BeŊGÜBENGÜ
421𐱃𐱁TaŞTAŞ
422𐱃𐰸𐰃𐱃𐰑𐰢TOKITDıMDOKUTTUM
423𐰋𐰃𐱅𐰃𐰓𐰢BİTiDDiMYAZDIRDIM
424𐰣𐰃aNIONU
425𐰚𐰇𐰼𐰯KÖRüPGÖRÜP
426𐰨𐰀aNÇAANCA
427𐰋𐰃𐰠𐰭BİLiŊBİLİN
428𐰆𐰞OLO
429𐱃𐱁TaŞTAŞ
430----𐰑𐰢----DıM----DIM
431𐰉𐰆BUBU
432𐰋𐰃𐱅𐰏BİTiGYAZIYI
433𐰋𐰃𐱅𐰏𐰢𐰀BİTiGMEYAZAN
434𐱃𐰃𐰾𐰃aTISIYEĞENİ
435𐰖𐰆𐰞𐰍𐱅𐰃𐰏𐰤YOLUGTİGiNYOLLUG TİGİN
436 
437𐰇𐰕𐰀ÜZEÜSTTE
438𐰚𐰇𐰚KÖKGÖK
439𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
440𐰽𐰺𐰀aSRAALTTA
441𐰖𐰍𐰕YaGıZYAĞIZ
442𐰘𐰼YeRYER
443𐰴𐰃𐰞𐰦𐰸𐰑𐰀KILıNDUKDAKILINDIĞINDA
444𐰚𐰃𐰤iKİNİKİSİ
445𐰺𐰀aRAARASINDA
446𐰚𐰃𐰾𐰃KİŞİKİŞİ
447𐰆𐰍𐰞𐰃OGLIOĞLU
448𐰴𐰃𐰞𐰣𐰢𐰾KILıNMıŞKILINMIŞ
449𐰚𐰃𐰾𐰃KİŞİKİŞİ
450𐰆𐰍𐰞𐰃𐰦𐰀OGLıNDAOĞLUNUN DA
451𐰇𐰕𐰀ÜZEÜZERİNE
452𐰲𐰃𐰢eÇİMEÇÜM
453𐰯𐰀𐰢aPAMAPAM
454𐰉𐰆𐰢𐰣BUMıNBUMIN
455𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
456𐰃𐰾𐱅𐰢𐰃İSTeMİİSTEMİ
457𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
458𐰆𐰞𐰺𐰢𐱁OLuRMıŞOTURMUŞ
459𐰆𐰞𐰺𐰯𐰣OLuRıPaNOTURUPDA
460𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
461𐰉𐰆𐰑𐰣𐰭BODuNıŊBOYLARININ
462𐰃𐰠𐰃𐰤İLİNİLİNİ
463𐱅𐰇𐰼𐰇𐰾𐰃𐰤TÖRÜSİNTÖRESİNİ
464𐱃𐰆𐱃𐰀TUTATUTA
465𐰋𐰃𐰼𐰢𐰾BİRMiŞVERMİŞ
466𐰃𐱅𐰃İTİEDİ
467𐰋𐰃𐰼𐰢𐰾BİRMiŞVERMİŞ
468 
469𐱅𐰇𐰼𐱅TÖRTDÖRT
470𐰉𐰆𐰞𐰭BOLıŊYANIMIZ
471𐰴𐰆𐰯KOPHEP
472𐰖𐰍𐰃YaGIDÜŞMAN
473𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
474𐰾𐰇ORDU
475𐰾𐰇𐰠𐰯𐰤SÜLiPeNSÜRÜP
476𐱅𐰇𐰼𐱅TÖRTDÖRT
477𐰉𐰆𐰞𐰭𐰑𐰴𐰃BOLuŊDaKIYANDAKİ
478𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNıGBOYLARI
479𐰴𐰆𐰯KOPHEP
480𐰞𐰢𐰾aLMıŞALMIŞ
481𐰴𐰆𐰯KOPHEP
482𐰉𐰕BaZBAZ
483𐰴𐰃𐰞𐰢𐰾KILMıŞKILMIŞ
484𐰉𐱁𐰞𐰍𐰍BaŞLıGıGBAŞLIYI
485𐰘𐰰𐰦𐰼𐰢𐰾YÜKüNDüRMiŞ[BAŞ] EĞDİRMİŞ
486𐱅𐰃𐰕𐰠𐰏𐰏TİZLiGiGDİZLİYİ
487𐰾𐰇𐰚𐰇𐰼𐰢𐰾SÖKÜRMiŞÇÖKTÜRMÜŞ
488𐰃𐰠𐰏𐰼𐰇İLGeRÜİLERİ
489𐰴𐰑𐰺𐰴𐰣KaDıRKaNKADIRKAN
490𐰘𐰃𐱁𐰴𐰀YİŞKAYIŞ'A
491𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
492𐰚𐰃𐰼𐰇KİRÜGERİ
493𐱅𐰢𐰺𐰴𐰯𐰍𐰴𐰀TeMiRKaPıGKADEMİRKAPI'YA
494𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
495𐰸𐰆𐰦𐰺𐰢𐰾KONDuRMıŞKONDURMUŞ
496𐰚𐰃𐰤iKİNİKİSİ
497𐰺𐰀----aRA----ARASINA----
498 
499𐰃𐰓𐰃İDİULU
500𐰆𐰴𐰽𐰕OKSuZOKSUZ(?)
501𐰰𐰇𐰚KÖKGÖK
502𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
503𐰨𐰀aNÇAANCA
504𐰆𐰞𐰺𐰆𐰺OLuRUROTURUR
505𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
506𐰋𐰃𐰠𐰏𐰀BİLGEBİLGE
507𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
508𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
509𐰞𐰯aLPALP
510𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
511𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
512𐰉𐰆𐰖𐰺𐰸𐰃BUYRUKIBUYRUĞU
513𐰘𐰢𐰀YiMEYİNE
514𐰋𐰃𐰠𐰏𐰀BİLGEBİLGE
515𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
516𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
517𐰞𐰯aLPALP
518𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
519𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
520𐰋𐰏𐰠𐰼𐰃BeGLeRİBEĞLERİ
521𐰘𐰢𐰀YiMEYİNE
522𐰉𐰆𐰑𐰣𐰃BODuNIBOYLARI
523𐰘𐰢𐰀YiMEYİNE
524𐱅𐰇𐰕TÜZDÜZ
525𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
526𐰣𐰃aNIONUN
527𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
528𐰃𐰠𐰏İLiGİLİ
529𐰨𐰀aNÇAANCA
530𐱃𐰆𐱃𐰢𐰾TUTMıŞTUTMUŞ
531𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
532𐰃𐰠𐰏İLiGİLİ
533𐱃𐰆𐱃𐰯TUTıPTUTUP
534𐱅𐰇𐰼𐰇𐰏TÖRÜGTÖRE
535𐰃𐱅𐰢𐰾İTMiŞETMİŞ
536𐰇𐰕𐰃ÖZİÖZÜ
537𐰨𐰀aNÇAANCA
538 
539𐰚𐰼𐰏𐰚KeRGeKKERGEK
540𐰉𐰆𐰞𐰢𐰾BOLMıŞOLMUŞ
541𐰖𐰆𐰍𐰲𐰃YUGÇIYUĞCU
542𐰾𐰃𐰍𐱃𐰲𐰃SIGıTÇIYASLAYICI
543𐰇𐰭𐰼𐰃ÖŊREÖNDE
544𐰰𐰇𐰤KÜNGÜN
545𐱃𐰆𐰍𐰽𐰴𐰑𐰃TOGSıKDADOĞUSUNDA
546𐰋𐰇𐰚𐰲𐰃BÖKLİBÖKLÜ
547𐰲𐰇𐰠𐰏𐰠ÇÖLüGiLÇÖLLÜ İL (Kore)
548𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
549𐱅𐰇𐰯𐰇𐱅TÜPÜTTİBET
550𐰯𐰺aPaRAPAR
551𐰯𐰆𐰺𐰢PURuMRUM
552𐰶𐰃𐰺𐰴𐰕KIRKıZKIRGIZ
553𐰇𐰲𐰸𐰆𐰺𐰃𐰴𐰣ÜÇKURIKaNÜÇ KURIKAN
554𐰆𐱃𐰕𐱃𐱃𐰺OTuZTaTaROTUZ TATAR
555𐰶𐰃𐱃𐰪KITaYNKITAY (Çin)
556𐱃𐱃𐰉𐰃TaTaBITATABI
557𐰉𐰆𐰨𐰀BUNÇABUNCA
558𐰉𐰆𐰑𐰣BUDoNBOYLAR
559𐰚𐰠𐰯𐰤KeLİPeNGELİP
560𐰽𐰃𐰍𐱃𐰀𐰢𐰾SIGTAMıŞYASLANMIŞ
561𐰖𐰆𐰍𐰞𐰀𐰢𐰾YUGLAMıŞYUĞLAMIŞ
562𐰦𐰍aNTaGÖYLE
563𐰚𐰇𐰠𐰏KÜLüGÜNLÜ
564𐰴𐰍𐰣KAGaNKAĞAN
565𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
566𐰦𐰀aNDAONDAN
567𐰚𐰃𐰾𐰼𐰀KİSRESONRA
568𐰃𐰤𐰃𐰾𐰃İNİSİKÜÇÜĞÜ
569𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
570 
571𐰉𐰆𐰞𐰢𐰾BOLMıŞOLMUŞ
572𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
573𐰆𐰍𐰞𐰃𐱃𐰃OGLITIOĞULLARI
574𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
575𐰉𐰆𐰞𐰢𐰾BOLMıŞOLMUŞ
576𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
577𐰦𐰀aNDAONDAN
578𐰚𐰃𐰾𐰼𐰀KİSRESONRA
579𐰃𐰤𐰃𐰾𐰃İNİSİKÜÇÜĞÜ
580𐰲𐰃𐰾𐰃𐰤eÇİSİNAĞABEYİ
581𐱅𐰏TeGGİBİ
582𐰴𐰃𐰞𐰣𐰢𐰑𐰸KILıNMaDUKOLMADIĞI
583𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
584𐰆𐰍𐰞𐰃OGLIOĞLU
585𐰴𐰭𐰃𐰤KaŊINBABASI
586𐱅𐰏TeGGİBİ
587𐰴𐰃𐰞𐰣𐰢𐰑𐰸KILıNMaDUKOLMADIĞI
588𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
589𐰋𐰃𐰠𐰏𐰾𐰃𐰕BİLiGSİZBİLGİSİZ
590𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
591𐰆𐰞𐰺𐰢𐰾OLuRMıŞOTURMUŞ
592𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
593𐰖𐰉𐰞𐰴YaBLaKBERBAT
594𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
595𐰆𐰞𐰺𐰢𐰾OLuRMıŞOTURMUŞ
596𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
597𐰉𐰆𐰖𐰴𐰸𐰃BUYRUKIBUYRUĞU
598𐰘𐰢𐰀YiMEYİNE
599𐰋𐰃𐰠𐰏𐰾𐰕BİLiGSiZBİLGİSİZ
600𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
601𐰖𐰉𐰞𐰴YaBLaKBERBAT
602𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
603𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
604 
605𐰋𐰏𐰠𐰼𐰃BeGLeRİBEĞLERİ
606𐰉𐰆𐰑𐰣𐰃BODuNIBOYLARI
607𐱅𐰇𐰕𐰾𐰕TÜZSüZDÜZSÜZ
608𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
609𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
610𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
611𐱅𐰋𐰠𐰏𐰃𐰤TeBLiGİNÇOK
612𐰚𐰇𐰼𐰠𐰏KÜRLüGHİLECİ
613𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
614𐰺𐰢𐰴𐰲𐰃𐰾𐰃𐰤aRMaKÇISINYALANCI
615𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
616𐰃𐰤𐰠𐰃İNiLİKÜÇÜĞÜ
617𐰲𐰃𐰠𐰃eÇİLİBÜYÜĞÜ (KARDEŞLERİ)
618𐰚𐰃𐰭𐰾𐰇𐰼𐱅𐰰𐰃𐰤KİŊŞÜRTÜKİNKİNLEŞTİRDİĞİ
619𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
620𐰋𐰏𐰠𐰃BeGLİBEĞLE
621𐰉𐰆𐰑𐰣𐰞𐰃𐰍BODuNLIGBOYLARI
622𐰖𐰆𐰭𐱁𐰆𐰺𐱃𐰸𐰃𐰤YOŊŞURTUKINZITLAŞTIRDIĞI
623𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
624𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
625𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
626𐰃𐰠𐰠𐰓𐰰İLLeDÜKİLLEDİĞİ
627𐰃𐰠𐰃𐰤İLİNİLİNİ
628𐰃𐰲𐰍𐰣𐰆IÇGıNUTERK
629𐰃𐰑𐰢𐰾IDMıŞETMİŞ
630 
631𐰴𐰍𐰣𐰞𐰑𐰸KaGaNLaDUKKAĞANLADIĞI
632𐰴𐰍𐰣𐰃𐰣KaGaNINKAĞANINI
633𐰘𐰃𐱅𐰼𐰇YİTüRÜYİTİRİ
634𐰃𐰑𐰢𐰾IDMıŞETMİŞ
635𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
636𐰉𐰆𐰑𐰣𐰴𐰀BODuNKABOYLARINA
637𐰋𐰏𐰠𐰚BeGLiKBEĞLİK
638𐰆𐰺𐰃URIER
639𐰆𐰍𐰞𐰃𐰤OGLINEVLADI
640𐰴𐰆𐰞KULKUL
641𐰉𐰆𐰡𐰃BOLDIOLDU
642𐰾𐰃𐰠𐰚iŞİLiKHANIMLIK
643𐰶𐰃𐰕KIZKIZ
644𐰆𐰍𐰞𐰤OGLıNEVLADI
645𐰚𐰇𐰭KÜŊCARİYE
646𐰉𐰆𐰡𐰃BOLDIOLDU
647𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
648𐰋𐰏𐰠𐰼BeGLeRBEĞLERİ
649𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
650𐰀𐱃𐰃𐰤ATINADINI
651𐰃𐱃𐰃ITIATTI
652𐱃𐰉𐰍𐰲𐰍𐰃TaBGaÇGITABGAÇ
653𐰋𐰏𐰠𐰼BeGLeRBEĞLERİ
654𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
655𐰀𐱃𐰃𐰤ATINADINI
656𐱃𐰆𐱃𐰯𐰣TUTuPaNTUTUP
657𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
658𐰴𐰍𐰣𐰴𐰀KaGaNKAKAĞANINA
659 
660𐰚𐰇𐰼𐰢𐰾KÖRMiŞGÖRMÜŞ (BAĞLANMIŞ)
661𐰠𐰏eLiGELLİ
662𐰘𐰃𐰞YILYIL
663𐰃𐰾𐰏İŞiGİŞİ
664𐰚𐰇𐰲𐰏KÜÇiGGÜCÜ
665𐰋𐰃𐰼𐰢𐰾BİRMiŞVERMİŞ
666𐰃𐰠𐰏𐰼𐰇İLGeRÜİLERİ
667𐰰𐰇𐰤KÜNGÜN
668𐱃𐰆𐰍𐰽𐰴𐰑𐰀TOGSuKDADOĞUSUNDA
669𐰋𐰇𐰚𐰠𐰃BÖKLİBÖKLİ
670𐰴𐰍𐰣𐰴𐰀KaGaNKAKAĞANA
671𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
672𐰾𐰇𐰠𐰘𐰇SÜLeYÜ[ORDU] SÜRÜ-
673𐰋𐰃𐰼𐰢𐰾BİRMiŞ-VERMİŞ
674𐰸𐰆𐰺𐰍𐰺𐰆KURıGaRUGERİDE
675𐱅𐰢𐰼𐰴𐰯𐰍𐰴𐰀TeMiRKaPıGKADEMİRKAPI'YA
676𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
677𐰾𐰇𐰠𐰘𐰇SÜLeYÜ[ORDU] SÜRÜ-
678𐰋𐰃𐰼𐰢𐰾BİRMiŞ-VERMİŞ
679𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
680𐰴𐰍𐰣𐰴𐰀KaGaNKAKAĞANINA
681𐰃𐰠𐰃𐰤İLİNİLİNİ
682𐱅𐰇𐰼𐰇𐰾𐰃𐰤TÖRÜSİNTÖRESİNİ
683𐰞𐰃aLIALI
684𐰋𐰃𐰼𐰢𐰾BİRMiŞVERMİŞ
685𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
686𐰴𐰺𐰀KaRAKARA
687𐰴𐰢𐰍KaMaGKAMAG
688 
689𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
690𐰨𐰀aNÇAŞÖYLE
691𐱅𐰃𐰢𐰾TİMiŞDEMİŞ:
692𐰃𐰠𐰠𐰏İLLiGİLLİ
693𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLAR
694𐰼𐱅𐰢eRTiMİDİM
695𐰃𐰠𐰢İLiMİLİM
696𐰢𐱃𐰃ıMTIŞİMDİ
697𐰴𐰣𐰃KaNIHANİ?
698𐰚𐰢𐰚𐰀KiMKEKİME
699𐰃𐰠𐰏İLiGİLİ
700𐰴𐰕𐰍𐰣𐰆𐰺𐰢𐰤KaZGaNURMeNKAZANIRIM
701𐱅𐰃𐰼TİRDER
702𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
703𐰴𐰍𐰣𐰞𐰍KaGaNLıGKAĞANLI
704𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLAR
705𐰼𐱅𐰢eRTiMİDİM
706𐰴𐰍𐰣𐰢KaGaNıMKAĞANIM
707𐰴𐰣𐰃KaNIHANİ?
708𐰤𐰀NENE
709𐰴𐰍𐰣𐰴𐰀KaGaNKAKAĞANA
710𐰃𐰾𐰏İŞiGİŞİ
711𐰚𐰇𐰲𐰏KÜÇüGGÜCÜ
712𐰋𐰃𐰼𐰇𐰼𐰢𐰤BERÜRMeNVERİRİM
713𐱅𐰃𐰼TİRDER
714𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
715𐰨𐰀aNÇAÖYLE
716𐱅𐰃𐰯TİPDEYİP
717𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
718𐰴𐰍𐰣𐰴𐰀KaGaNKAKAĞANINA
719𐰖𐰍𐰃YaGIDÜŞMAN
720𐰉𐰆𐰞𐰢𐰾BOLMıŞOLMUŞ
721 
722𐰖𐰍𐰃YaGIDÜŞMAN
723𐰉𐰆𐰞𐰯BOLuPOLUP
724𐰃𐱅𐰤𐰇İTiNÜİTİNE
725𐰖𐰺𐱃𐰆𐰣𐰆YaRaTUNUYARATINA
726𐰆𐰢𐰑𐰸UMaDUKMADIĞINDAN
727𐰖𐰣YaNAYANA
728𐰃𐰲𐰚𐰢𐰾İÇiKMiŞİÇİKMİŞ
729𐰉𐰆𐰨𐰀BUNÇABUNCA
730𐰃𐰾𐰏İŞiGİŞİ
731𐰚𐰇𐰲𐰏KÜÇüGGÜCÜ
732𐰋𐰃𐰼𐱅𐰰𐰏𐰼𐰇BİRTÜKGeRÜVERDİĞİNİ
733𐰽𐰴𐰣𐰢𐱃𐰃SaKıNMaTIDÜŞÜNMEDEN
734𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
735𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARINI
736𐰇𐰠𐰇𐰼𐰘𐰃𐰤ÖLÜReYİNÖLDÜREYİM
737𐰆𐰺𐰍𐰽𐰺𐱃𐰖𐰃𐰤URuGSıRaTaYINSOYSUZLAŞTIRAYIM
738𐱅𐰃𐰼TİRDER
739𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
740𐰖𐰆𐰴𐰑𐰆YUKaDUYOK OLMAYA
741𐰉𐰺𐰃𐰺BaRIRVARIR
742𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
743𐰇𐰕𐰀ÜZEÜSTTE
744𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
745𐱅𐰭𐰼𐰃𐰾𐰃TeŊRİSİTANRISI
746𐱅𐰇𐰺𐰰TÜRKTÜRK'ÜN
747𐰃𐰑𐰸IDUKKUTLU
748𐰘𐰃𐰼𐰃YİRİYERİNİ
749 
750𐰽𐰆𐰉𐰃SUBISUYUNU
751𐰨𐰀aNÇAANCA
752𐱅𐰢𐰾iTMiŞETMİŞ
753𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
754𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
755𐰖𐰆𐰸YOKYOK
756𐰉𐰆𐰞𐰢𐰕𐰆𐰣BOLMaZUNOLMASIN
757𐱅𐰃𐰘𐰤TİYiNDİYE
758𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLAR
759𐰉𐰆𐰞𐰲𐰆𐰣BOLÇUNOLSUN
760𐱅𐰃𐰘𐰤TİYiNDİYE
761𐰴𐰭𐰢KaŊıMBABAM
762𐰃𐰠𐱅𐰼𐰾İLTeRiŞİLTERİŞ
763𐰴𐰍𐰣𐰍KaGaNıGKAĞAN'I
764𐰇𐰏𐰢ÖGüMANAM
765𐰃𐰠𐰋𐰃𐰠𐰏𐰀İLBİLGEİLBİLGE
766𐰴𐱃𐰆𐰣𐰍KaTUNıGKADINI
767𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI [Göğün]
768𐱅𐰇𐰯𐰾𐰃𐰦𐰀TÖPüSİNDETEPESİNDE
769𐱃𐰆𐱃𐰯TUTuPTUTUP
770𐰘𐰇𐰏𐰼𐰇YÜGeRÜYUKARI
771𐰚𐰇𐱅𐰇𐰼𐰢𐰾KÖTÜRMiŞGÖTÜRMÜŞ
772𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
773𐰴𐰭𐰢KaŊıMBABAM
774𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
775𐰘𐰃𐱅𐰃𐰘𐰏𐰼𐰢𐰃YİTİYiGiRMİONYEDİ
776𐰼𐰤eRiNERİ İLE
777𐱃𐱁𐰚𐰢𐰾TaŞıKMıŞTAŞIKMIŞ
778𐱃𐱁𐰺𐰀TaŞRADIŞARI
779 
780𐰖𐰆𐰺𐰖𐰆𐰺YORuYORYÜRÜYOR
781𐱅𐰃𐰘𐰤TİYiNDİYE
782𐰚𐰇HABER
783𐰾𐰓𐰯eŞiDiPİŞİTİP
784𐰉𐰞𐰶𐰑𐰴𐰃BaLIKDaKIŞEHİRDEKİ
785𐱃𐰍𐰶𐰢𐰾TaGIKMıŞTAKINMIŞ
786𐱃𐰍𐰑𐰴𐰃TaGDakIDAĞDAKİ
787𐰃𐰤𐰢𐰾İNMiŞİNMİŞ
788𐱅𐰃𐰼𐰠𐰯TİRiLiPDİRİLİP
789𐰘𐱅𐰢𐰾YeTMiŞYETMİŞ
790𐰼eRER
791𐰉𐰆𐰞𐰢𐰾BOLMıŞOLMUŞ
792𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
793𐰰𐰇𐰲KÜÇGÜÇ
794𐰋𐰃𐰼𐱅𐰰BİRTÜKVERDİĞİ
795𐰇𐰲𐰤ÜÇiNİÇİN
796𐰴𐰭𐰢KaŊıMBABAM
797𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞANIN
798𐰾𐰇𐰾𐰃SÜSİORDUSU
799𐰋𐰇𐰼𐰃BÖRİKURT
800𐱅𐰏TeGGİBİ
801𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
802𐰖𐰍𐰃𐰾𐰃YaGISIDÜŞMANI
803𐰸𐰆𐰪KOYNKOYUN
804𐱅𐰏TeGGİBİ
805𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
806𐰃𐰠𐰏𐰼𐰇İLGeRÜİLERİ
807𐰸𐰆𐰺𐰍𐰺𐰆KURıGaRUGERİ
808𐰾𐰇𐰠𐰯SÜLePORDU SÜRÜP
809𐱅𐰃𐰼𐰢𐱁TİRMiŞDERLEMİŞ
810𐰴𐰆𐰉𐰺𐱃𐰢𐱁KUBRaTMıŞTOPARLAMIŞ
811𐰴𐰢𐰍𐰃KaMaGITAMAMI
812 
813𐰘𐱅𐰃𐰘𐰕YeTİYüZYEDİYÜZ
814𐰼eRER
815𐰉𐰆𐰞𐰢𐰾BOLMıŞOLMUŞ
816𐰘𐱅𐰃𐰘𐰕YeTİYüZYEDİYÜZ
817𐰼eRER
818𐰉𐰆𐰞𐰯BOLıPOLUP
819𐰠𐰾𐰼𐰢𐰾iLSiReMiŞİLSİZ
820𐰚𐰍𐰣𐰽𐰺𐰢𐰾KaGaNSıRaMıŞKAĞANSIZ
821𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNıGBOYLARI
822𐰚𐰇𐰭𐰓𐰢𐰾KÜŊeDMiŞCARİYELEŞMİŞ
823𐰸𐰆𐰞𐰑𐰢𐰾KULaDMıŞKULLAŞMIŞ
824𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNıGBOYLARI
825𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
826𐱅𐰇𐰼𐰇𐰾𐰇𐰤TÖRÜSÜNTÖRESİ'Nİ
827𐰃𐰲𐰍𐰣𐰢𐰾IÇGıNMıŞTERKETMİŞ
828𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNıGBOYLARI
829𐰲𐰇𐰢eÇÜMAMCAM
830𐰯𐰀𐰢aPAMBABAM
831𐱅𐰇𐰼𐰇𐰾𐰃𐰨𐰀TÖRÜSİNÇETÖRESİNCE
832𐰖𐰺𐱃𐰢𐰾YaRaTMıŞYARATMIŞ
833𐰉𐰆𐱁𐰍𐰆𐰺𐰢𐰾BOŞGURMıŞÖĞRETMİŞ
834𐱅𐰇𐰠𐰃𐰾TÖLİSTÖLİS
835𐱃𐰺𐰑𐰆𐱁TaRDUŞTARDUŞ
836𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNıGBOYLARINI
837𐰦𐰀aNDAO ZAMAN
838𐱅𐰢𐰾iTMiŞ[DÜZEN] ETMİŞ
839 
840𐰖𐰉𐰍𐰆𐰍YaBGUGYABGUYU
841𐱁𐰑𐰍ŞaDıGŞADI
842𐰦𐰀aNDAO ZAMAN
843𐰋𐰼𐰢𐰾BiRMiŞVERMİŞ
844𐰋𐰼𐰘𐰀BiRiyEGÜNEYDE
845𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
846𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
847𐰖𐰍𐰃YaGIDÜŞMAN
848𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
849𐰘𐰃𐰺𐰖𐰀YIRıYAKUZEYDE
850𐰉𐰕BaZBAZ
851𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
852𐱃𐰸𐰆𐰕𐰆𐰍𐰕TOKUZOGuZDOKUZOĞUZ
853𐰉𐰆𐰑𐰆𐰣BODUNBOYLARI
854𐰖𐰍𐰃YaGIDÜŞMAN
855𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
856𐰶𐰃𐰺𐰴𐰕KIRKıZKIRGIZ
857𐰸𐰆𐰺𐰃𐰴𐰣KURIKaNKURIKAN
858𐰆𐱃𐰕𐱃𐱃𐰺OTuZTaTaROTUZTATAR
859𐰶𐰃𐱃𐰪KITaYNKITAY
860𐱃𐱃𐰉𐰃TaTaBITATABI
861𐰸𐰆𐰯KOPHEP
862𐰖𐰍𐰃YaGIDÜŞMAN
863𐰼𐰢𐰾eRMiŞİMİŞ
864𐰴𐰭𐰢KaŊıMBABAM
865𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
866𐰉𐰆𐰨𐰀----BUNÇA----BUNCA----
867 
868𐰶𐰃𐰺𐰴KIRKKIRK
869𐰺𐱃𐰸𐰃aRTUKIARTI
870𐰘𐱅𐰃YeTİYEDİ
871𐰖𐰆𐰞𐰃YOLIYOL (KEZ)
872𐰾𐰇𐰠𐰢𐰾SÜLeMiŞ[ORDU] SÜRMÜŞ
873𐰘𐰏𐰼𐰢𐰃YiGiRMİYİRMİ
874𐰾𐰇𐰭𐰾SÜŊüŞSAVAŞ
875𐰾𐰇𐰭𐰾𐰢𐰾SÜŊüŞMiŞSAVAŞMIŞ
876𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
877𐰖𐰺𐰞𐰴𐰑𐰸YaRLıKaDUKBAĞIŞLADIĞI
878𐰇𐰲𐰇𐰢ÜÇÜNİÇİN
879𐰃𐰠𐰠𐰏𐰏İLLiGiGİLLİYİ
880𐰠𐰾𐰼𐱅𐰢𐰾iLSiReTMiŞİLSİZLEŞTİRMİŞ
881𐰴𐰍𐰣𐰞𐰍𐰍KaGaNLıGıGKAĞANLIYI
882𐰴𐰍𐰣𐰽𐰺𐱃𐰢𐰾KaGaNSıRaTMıŞKAĞANSIZLAŞTIRMIŞ
883𐰖𐰍𐰃𐰍YaGIGDÜŞMANI
884𐰉𐰕BaZBAZ
885𐰚𐰃𐰠𐰢𐰾KİLMiŞKILMIŞ
886𐱅𐰃𐰕𐰠𐰏𐰏TİZLiGiGDİZLİYİ
887𐰾𐰇𐰚𐰇𐰼𐰢𐰾SÖKÜRMiŞÇÖKTÜRMÜŞ
888𐰉𐱁𐰞𐰍𐰍BaŞLıGıGBAŞLIYI
889𐰘𐰇𐰚𐰦𐰇𐰼𐰢𐰾YÜKüNDÜRMiŞ[BAŞ] EĞDİRMİŞ
890𐰴𐰭𐰢KaŊıMBABAM
891𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
892𐰨𐰀aNÇAANCA
893𐰃𐰠𐰏İLiGİLİ
894 
895𐱅𐰇𐰼𐰇𐰏TÖRÜGTÖREYİ
896𐰴𐰕𐰍𐰣𐰯KaZGaNıPKAZANIP
897𐰆𐰲𐰀UÇAUÇA (ÖLÜVERMİŞ)
898𐰉𐰺𐰢𐰾BaRMıŞVARMIŞ
899𐰴𐰭𐰢KaŊıMBABAM
900𐰴𐰍𐰣𐰴𐰀KaGaNKAKAĞANIN
901𐰉𐱁𐰞𐰖𐰆BaŞLaYUBAŞINA
902𐰉𐰕BaZBAZ
903𐰴𐰍𐰣𐰍KaGaNıGKAĞANI
904𐰉𐰞𐰉𐰞BaLBaLBALBAL
905𐱅𐰃𐰚𐰢𐰾TİKMiŞDİKMİŞ
906𐰆𐰞OLO
907𐱅𐰇𐰼𐰇𐰓𐰀TÖRÜDETÖRE
908𐰇𐰕𐰀ÜZEÜZERİNE
909𐰲𐰃𐰢eÇİMAMCAM
910𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
911𐰆𐰞𐰺𐱃𐰃OLuRTIOTURDU
912𐰲𐰃𐰢eÇİMAMCAM
913𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
914𐰆𐰞𐰺𐰯𐰣OLuRıPaNOTURUPDA
915𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
916𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNıGBOYLARINI
917𐰘𐰃𐰲𐰀YİÇEYİNE
918𐰃𐱅𐰓𐰃İTDİETDİ
919𐰃𐰏𐱅𐰃İGiTİYEDİRDİ
920𐰲𐰃𐰍𐰪𐰍ÇIGaNYıGFAKİRİ
921𐰉𐰖BaYZENGİN
922𐰶𐰡𐰃KILDIKILDI
923𐰕𐰃𐰍aZIGAZI
924𐰰𐰇𐱁ÖKÜŞÇOK
925𐰶𐰡𐰃KILDIKILDI
926 
927𐰲𐰃𐰢eÇİMAMCAM
928𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
929𐰆𐰞𐰺𐱃𐰸𐰑𐰀OLuRTUKDAOTURDUĞUNDA
930𐰇𐰕𐰢ÖZüMÖZÜM
931𐱃𐰺𐰑𐰆𐱁TaRDUŞTARDUŞ
932𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
933𐰇𐰕𐰀ÜZEÜZERİNE
934𐱁𐰑ŞaDŞAD
935𐰼𐱅𐰢eRTiMİDİM
936𐰲𐰃𐰢eÇİMAMCAM
937𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
938𐰋𐰃𐰼𐰠𐰀BİRLEİLE
939𐰃𐰠𐰏𐰼𐰇İLGeRÜİLERİ
940𐰖𐱁𐰞YaŞıLYEŞİL
941𐰇𐰏𐰕ÖGüZIRMAK
942𐱁𐰦𐰆𐰭ŞaNTUŊŞANTUNG
943𐰖𐰕𐰃𐰴𐰀YaZIKAOVASINA
944𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
945𐰾𐰇𐰠𐰓𐰢𐰕SÜLeDiMiZORDU SÜRDÜK
946𐰸𐰆𐰺𐰍𐰺𐰆KURıGaRUGERİDE
947𐱅𐰢𐰼TeMiRDEMİR
948𐰴𐰯𐰍𐰴𐰀KaPıGKAKAPIYA
949𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
950𐰾𐰇𐰠𐰓𐰢𐰕SÜLeDiMiZORDU SÜRDÜK
951𐰚𐰇𐰏𐰢𐰤KöGMeNKÖGMENİ
952𐱁𐰀aŞAAŞIP
953𐰶𐰃𐰺𐰴𐰕KIRKıZKIRGIZ
954𐰘𐰃𐰼𐰃𐰭𐰀YİRİŊEYERİNE
955𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
956𐰾𐰇𐰠𐰓𐰢𐰕SÜLeDiMiZORDU SÜRDÜK
957 
958𐰴𐰢𐰍𐰃KaMaGITAMAMI
959𐰋𐰃𐱁𐰆𐱃𐰕BİŞOTuZBEŞOTUZ
960𐰾𐰇𐰠𐰓𐰢𐰕SÜLeDiMiZORDU SÜRDÜK
961𐰇𐰲𐰘𐰏𐰼𐰢𐰃ÜÇYiGiRMİÜÇYİRMİ
962𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMiZSAVAŞTIK
963𐰃𐰠𐰠𐰏𐰏İLLiGiGİLLİYİ
964𐰃𐰠𐰾𐰼𐱅𐰓𐰢𐰕İLSiReTDiMiZİLSİZLEŞTİRDİK
965𐰴𐰍𐰣𐰞𐰍𐰍KaGaNLıGıGKAĞANLIYI
966𐰴𐰍𐰣𐰽𐰺𐱃𐰑𐰢𐰕KaGaNSıRaTDıMıZKAĞANSIZLAŞTIRDIK
967𐱅𐰃𐰕𐰠𐰏𐰏TİZLiGiGDİZLİYİ
968𐰾𐰇𐰚𐰼𐱅𐰢𐰕SÖKüRTüMiZÇÖKERTTİK
969𐰉𐱁𐰞𐰍𐰍BaŞLıGıGBAŞLIYI
970𐰘𐰰𐰇𐰦𐰼𐱅𐰢𐰕YÜKÜNDüRTüMiZ[BAŞ] EĞDİRDİK
971𐱅𐰇𐰼𐰏𐰾TÜRGiŞTÜRGİŞ
972𐰴𐰍𐰣KAGaNKAĞANI
973𐱅𐰇𐰼𐰰𐰢𐰕TÜRÜKüMiZTÜRK'ÜMÜZ
974𐰉𐰆𐰑𐰣𐰃𐰢𐰕BUDuNIMıZBOYLARIMIZ
975𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
976𐰋𐰃𐰠𐰢𐰓𐰇𐰚𐰤BİLMeDÜKiNBİLEMEDİĞİ
977 
978𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
979𐰋𐰃𐰕𐰭𐰀BİZiŊEBİZE
980𐰖𐰭𐰞𐰑𐰸𐰃𐰤YaŊıLDUKINYANILDIĞI
981𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
982𐰴𐰍𐰣𐰃KaGaNIKAĞANI
983𐰇𐰠𐱅𐰃ÖLTİÖLDÜ
984𐰉𐰆𐰖𐰺𐰸𐰃BUYRUKIBUYRUĞU
985𐰋𐰏𐰠𐰼𐰃BeGLeRİBEĞLERİ
986𐰘𐰢𐰀YiMEYİNE
987𐰇𐰠𐱅𐰃ÖLTİÖLDÜ
988𐰆𐰣ONON
989𐰸OKOK
990𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
991𐰢𐰏𐰚eMGeKEMEK
992𐰚𐰇𐰼𐱅𐰃KÖRTİGÖRDÜ
993𐰲𐰇𐰢𐰕eÇÜMiZAMCAMIZIN
994𐰯𐰀𐰢𐰕aPAMıZBABAMIZIN
995𐱃𐰆𐱃𐰢𐰾TUTMıŞTUTMUŞ (OLDUĞU)
996𐰘𐰃𐰼YİRYER
997𐰽𐰆𐰉SUBSU
998𐰃𐰓𐰾𐰕İDiSiZISSIZ
999𐰉𐰆𐰞𐰢𐰕𐰆𐰣BOLMaZUNOLMASIN
1000𐱅𐰃𐰘𐰤TİYiNDİYE
1001𐰕aZAZ
1002𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNıGBOYLARI
1003𐰃𐱅𐰯İTiP[DÜZEN] EDİP
1004𐰖𐰺𐱃𐰯YaRaTıPYARATIP
1005------------
1006 
1007𐰉𐰺𐰽BaRSBARS
1008𐰋𐰏BeGBEĞ
1009𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
1010𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
1011𐱃aTADINI
1012𐰉𐰆𐰦𐰀BUNDABUNDAN
1013𐰋𐰃𐰕BİZBİZ
1014𐰋𐰃𐰼𐱅𐰢𐰕BİRTiMiZVERDİK
1015𐰾𐰃𐰭𐰠𐰢SİŊiLiMKIZKARDEŞİMİ
1016𐰸𐰆𐰨𐰖𐰆𐰍KONÇuYUGSULTANI
1017𐰋𐰃𐰼𐱅𐰢𐰕BİRTiMiZVERDİK
1018𐰇𐰕𐰃ÖZİÖZÜ
1019𐰖𐰭𐰡𐰃YaŊıLDIYANILDI
1020𐰴𐰍𐰣𐰃KaGaNIKAĞANI
1021𐰇𐰠𐱅𐰃ÖLTİÖLDÜ
1022𐰉𐰆𐰑𐰣𐰃BODuNIBOYLARI
1023𐰚𐰇𐰭KÜŊCARİYE
1024𐰸𐰆𐰞KULKUL
1025𐰉𐰆𐰡𐰃BOLDIOLDU
1026𐰚𐰇𐰏𐰢𐰤KÖGMeNKÖGMEN
1027𐰘𐰃𐰼YİRYERİ
1028𐰽𐰆𐰉SUBSUYU
1029𐰃𐰓𐰾𐰕İDiSiZISSIZ
1030𐰴𐰞𐰢𐰕𐰆𐰣KaLMaZUNKALMASIN
1031𐱅𐰃𐰘𐰤TİYiNDİYE
1032𐰕aZAZ
1033𐰴𐰃𐰺𐰴𐰕KIRKıZKIRGIZ
1034𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNıGBOYLARINI
1035𐰖𐰺𐱃𐰯YaRaTıPYARATIP
1036𐰚𐰠𐱅𐰢𐰕KeLTiMiZGELDİK
1037𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1038------------
1039𐰃𐰠𐰃𐰤İLİNİLİNİ
1040 
1041𐰖𐰣𐰀YaNAGERİ
1042𐰋𐰃𐰼𐱅𐰢𐰕BİRTiMiZVERDİK
1043𐰠𐰏𐰼𐰇iLGeRÜİLERİ
1044𐰴𐰑𐰺𐰴𐰣KaDıRKaNKADIRKAN
1045𐰘𐱁𐰍YıŞıGYIŞ'I
1046𐱁𐰀aŞAAŞIP
1047𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNıGBOYLARI
1048𐰨𐰀aNÇAANCA
1049𐰸𐰆𐰦𐰆𐰺𐱃𐰢𐰕KONDURTuMıZKONDURDUK
1050𐰨𐰀aNÇAANCA
1051𐰃𐱅𐰓𐰢𐰕İTDiMiZETDİK
1052𐰸𐰆𐰺𐰍𐰺𐰆KURıGaRUGERİDE
1053𐰚𐰭𐰇KeŊÜKENGÜ
1054𐱃𐰺𐰢𐰣𐰴𐰀TaRMaNKATARMAN'A
1055𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
1056𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
1057𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNıGBOYLARINI
1058𐰨𐰀aNÇAANCA
1059𐰸𐰆𐰦𐰺𐱃𐰢𐰕KONDuRTuMıZKONDURDUK
1060𐰨𐰀aNÇAANCA
1061𐱅𐰓𐰢𐰕iTDiMiZETTİK
1062𐰆𐰞OLO
1063𐰇𐰓𐰚𐰀ÖDKEZAMANDA
1064𐰸𐰆𐰞KULKUL
1065𐰸𐰆𐰞𐰞𐰍KULLuGKULLU
1066𐰉𐰆𐰞𐰢𐰾BOLMıŞOLMUŞ
1067𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
1068𐰚𐰇𐰭KÜŊCARİYE
1069𐰚𐰇𐰭𐰠𐰍KÜŊLiGCARİYE
1070𐰉𐰆𐰞𐰢𐰾BOLMıŞOLMUŞ
1071𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
1072𐰃𐰤𐰃𐰾𐰃İNİSİKÜÇÜĞÜ
1073𐰲𐰃𐰾𐰃𐰤eÇİSİNBÜYÜĞÜNÜ
1074𐰋𐰃𐰠𐰢𐰕BİLMeZBİLMEZ
1075𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
1076𐰆𐰍𐰞𐰃OGLIOĞLU
1077𐰴𐰭𐰃𐰤KaŊINBABASINI
1078𐰋𐰃𐰠𐰢𐰕BİLMeZBİLMEZ
1079𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
1080 
1081𐰨𐰀aNÇAANCA
1082𐰴𐰕𐰍𐰣𐰢𐰾KaZGaNMıŞKAZANILMIŞ
1083𐰃𐱅𐰢𐰾İTMiŞEDİLMİŞ
1084𐰠𐰢𐰕İLiMiZİLİMİZ
1085𐱅𐰇𐰼𐰇𐰢𐰕TÖRÜMiZTÖREMİZ
1086𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
1087𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
1088𐰆𐰍𐰕OGuZOĞUZ
1089𐰋𐰏𐰠𐰼𐰃BeGLeRİBEĞLERİ
1090𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1091𐰾𐰓𐰭eŞiDiŊİŞİTİN:
1092𐰇𐰕𐰀ÜZEÜSTTE
1093𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
1094𐰉𐰽𐰢𐰽𐰺BaSMaSaRBASMASA
1095𐰽𐰺𐰀aSRAALTTA
1096𐰘𐰃𐰼YİRYER
1097𐱅𐰠𐰤𐰢𐰾𐰼TeLiNMeSeRDELİNMESE
1098𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
1099𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1100𐰠𐰭𐰤iLiŊiNİLİNİ
1101𐱅𐰇𐰼𐰇𐰭𐰤TÖRÜŊiNTÖRENİ
1102𐰚𐰢KiMKİM
1103𐰺𐱃𐱃𐰃aRTaTIBOZUP
1104𐰆𐰑𐰀𐰲𐰃UDAÇIYIKACAK
1105𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ?
1106𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
1107𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1108𐰼𐱅𐰤eRTiNİDİN
1109𐰇𐰚𐰇𐰤ÖKÜNUYAN
1110 
1111𐰚𐰇𐰼𐰏𐰇𐰭𐰤KÜReGÜŊiNBAŞIBOŞLUĞUN
1112𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
1113𐰃𐰏𐰓𐰢𐰾İGiDMiŞYEDİRMİŞ
1114𐰋𐰃𐰠𐰏𐰀BİLGEBİLGİLİ
1115𐰴𐰍𐰣𐰭𐰀KaGaNıŊAKAĞANINA
1116𐰼𐰢𐰾eRMiŞERMİŞ
1117𐰉𐰺𐰢𐰾BaRMıŞVARMIŞ
1118𐰓𐰏𐰇eDGÜİYİ
1119𐰠𐰭𐰀iLiŊEİLİNE
1120𐰚𐰦𐰇KeNTÜKENDİN
1121𐰖𐰭𐰡𐰍YaŊıLDıGYANILDIN
1122𐰖𐰉𐰞𐰴YaBLaKBERBAT
1123𐰚𐰃𐰏𐰇𐰼𐱅𐰏KİGÜRTüGHATA ETTİN
1124𐰖𐰺𐰴𐰞𐰍YaRaKLıGKILIÇLI
1125𐰴𐰦𐰣KaNDıNNEREDEN
1126𐰚𐰠𐰯KeLiPGELİP
1127𐰖𐰪𐰀YaNYAYAYIP
1128𐰠𐱅𐰓𐰃iLTDİDAĞITTI?
1129𐰾𐰇𐰭𐰏𐰠𐰏SÜŊüGLüGSÜNGÜLÜ
1130𐰴𐰦𐰣KaNDıNNEREDEN
1131𐰚𐰠𐰯𐰤KeLiPeNGELİP
1132𐰾𐰇𐰼𐰀SÜRESÜRÜP
1133𐰠𐱅𐰓𐰃iLTDİİTDİ?
1134𐰃𐰑𐰸IDUKKUTLU
1135𐰇𐱅𐰰𐰤ÖTÜKeNÖTÜKEN
1136𐰖𐰃𐱁YIŞYIŞ'IN
1137𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1138𐰉𐰺𐰑𐰍BaRDıGVARDI
1139𐰃𐰠𐰏𐰼𐰇İLGeRÜİLERİ
1140𐰉𐰺𐰃𐰍𐰢𐰀BaRIGMAVARAN
1141 
1142𐰉𐰺𐰑𐰍BaRDıGVARDI
1143𐰸𐰆𐰴𐰃𐰍𐰺𐰆KURIGaRUGERİ
1144𐰉𐰺𐰃𐰍𐰢𐰀BaRIGMAVARAN
1145𐰉𐰺𐰑𐰍BaRDıGVARDI
1146𐰉𐰺𐰑𐰸BaRDUKVARDIĞIN
1147𐰘𐰃𐰼𐰓𐰀YİRDEYERDE
1148𐰓𐰏𐰇𐰏eDGÜGİYİCE
1149𐰆𐰞OLO
1150𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
1151𐰴𐰣𐰍KaNıNKANIN
1152𐰽𐰆𐰉𐰲𐰀SUBÇASUCA
1153𐰘𐰇𐰏𐰼𐱅𐰃YÜGüRTİAKTI
1154𐰾𐰇𐰭𐰰𐰇𐰭SÜŊÜKÜŊKEMİĞIN
1155𐱃𐰍𐰲𐰀TaGÇADAĞCA
1156𐰖𐱃𐰑𐰃YaTDIYATTI
1157𐰋𐰏𐰠𐰚BeGLiKBEĞLİK
1158𐰆𐰺𐰃URIER
1159𐰆𐰍𐰞𐰭OGLuŊEVLADIN
1160𐰸𐰆𐰞KULKUL
1161𐰉𐰆𐰡𐰃BOLDIOLDU
1162𐰾𐰠𐰚iŞiLiKHANIMLIK
1163𐰴𐰃𐰕KIZKIZ
1164𐰆𐰍𐰞𐰭OGLuŊEVLADIN
1165𐰚𐰇𐰭KÜŊCARİYE
1166𐰉𐰆𐰡𐰃BODLIOLDU
1167𐰋𐰃𐰠𐰢𐰓𐰰BİLMeDÜKBİLMEDİĞİN
1168𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
1169𐰖𐰉𐰞𐰴𐰃𐰭𐰣YaBLaKIŊıNBERBATLIĞIN
1170𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
1171𐰲𐰃𐰢eÇİMAMCAM
1172𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
1173𐰆𐰲𐰀UÇAUÇA
1174𐰉𐰺𐰑𐰃BaRDIVARDI
1175 
1176𐰉𐱁𐰞𐰖𐰆BaŞLayUBAŞINA
1177𐰶𐰃𐰺𐰴𐰕KIRKıZKIRGIZ
1178𐰴𐰍𐰣𐰍KaGaNıGKAĞANINI
1179𐰉𐰞𐰉𐰞BaLBaLBALBAL
1180𐱅𐰃𐰚𐰓𐰢TİKDiMDİKTİM
1181𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
1182𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBOYLARININ
1183𐱃𐰃aTIADI
1184𐰚𐰇𐰾𐰃KÜSİSANI
1185𐰖𐰸YOKYOK
1186𐰉𐰆𐰞𐰢𐰕𐰆𐰤BOLMaZUNOLMASIN
1187𐱅𐰃𐰘𐰤TİYiNDİYE
1188𐰴𐰭𐰢KaŊıMBABAM
1189𐰴𐰍𐰣𐰍KaGaNıGKAĞANI
1190𐰇𐰏𐰢ÖGüMANAM
1191𐰴𐱃𐰆𐰣𐰍KaTUNuGKADINI
1192𐰚𐰇𐱅𐰼𐰢𐱁KÖTüRMüŞGÖTÜRMÜŞ
1193𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
1194𐰃𐰠İLİL
1195𐰋𐰃𐰼𐰏𐰢𐰀BİRiGMEVEREN
1196𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
1197𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
1198𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARININ
1199𐱃𐰃aTIADI
1200𐰚𐰇𐰾𐰃KÜSİSANI
1201𐰖𐰸YOKYOK
1202𐰉𐰆𐰞𐰢𐰕𐰆𐰤BOLMaZUNOLMASIN
1203𐱅𐰃𐰘𐰤TİYiNDİYE
1204𐰇𐰕𐰢𐰤ÖZüMüNÖZÜMÜ
1205𐰆𐰞OLO
1206𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
1207 
1208𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
1209𐰆𐰞𐰺𐱃𐰑𐰃OLuRTDIOTURTTU
1210𐰼𐰨eRiNÇGERÇEK
1211𐰤𐰭NeŊNİCE
1212𐰘𐰃𐰞𐰾𐰍YILSıGZENGİN
1213𐰉𐰆𐰑𐰣𐰴𐰀BODuNKABOYLARA
1214𐰆𐰞𐰺𐰢𐰑𐰢OLuRMaDıMOTURMADIM
1215𐰃𐰲𐰼𐰀İÇREİÇİ
1216𐱁𐰽𐰕aŞSıZAŞSIZ
1217𐱃𐱁𐰺𐰀TaŞRADIŞI
1218𐱃𐰆𐰣𐰽𐰕TONSuZDONSUZ
1219𐰖𐰉𐰕YaBıZYAVUZ
1220𐰖𐰉𐰞𐰴YaBLaKYAVLAK
1221𐰉𐰆𐰑𐰦𐰀BODuNDABOYLARIN
1222𐰇𐰕𐰀ÜZEÜZERİNE
1223𐰆𐰞𐰺𐱃𐰢OLuRTuMOTURDUM
1224𐰃𐰤𐰢İNiMKÜÇÜĞÜM
1225𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1226𐰋𐰃𐰼𐰠𐰀BİRLEİLE
1227𐰾𐰇𐰕𐰠𐱁𐰓𐰢𐰕SÖZLeŞDiMiZSÖZLEŞTİK
1228𐰴𐰭𐰢𐰕KaŊıMıZBABAMIZIN
1229𐰲𐰢𐰕eÇiMiZAMCAMIZIN
1230𐰴𐰕𐰍𐰣𐰢𐰾KaZGaNMıŞKAZANMIŞ
1231𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARIN
1232𐱃𐰃aTIADI
1233𐰚𐰇𐰾𐰃KÜSİSANI
1234𐰖𐰸YOKYOK
1235𐰉𐰆𐰞𐰢𐰕𐰆𐰤BOLMaZUNOLMASIN
1236 
1237𐱅𐰃𐰘𐰤TİYiNDİYE
1238𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
1239𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1240𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
1241𐱅𐰇𐰤TÜNGECE
1242𐰆𐰑𐰢𐰑𐰢UDuMaDıMUYUMADIM
1243𐰚𐰇𐰤𐱅𐰕KÜNTüZGÜNDÜZ
1244𐰆𐰞𐰺𐰢𐰑𐰢OLuRMaDıMOTURMADIM
1245𐰃𐰤𐰢İNiMKÜÇÜĞÜM
1246𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1247𐰋𐰃𐰼𐰠𐰀BİRLEİLE
1248𐰚𐰃iKİİKİ
1249𐱁𐰑ŞaDŞAD
1250𐰋𐰃𐰼𐰠𐰀BİRLEİLE
1251𐰇𐰠𐰇ÖLÜÖLE
1252𐰘𐰃𐱅𐰇YİTÜYİTE
1253𐰴𐰕𐰍𐰦𐰢KaZGaNDıMKAZANDIM
1254𐰨𐰀aNÇAANCA
1255𐰴𐰕𐰍𐰣𐰯KaZGaNıPKAZANIP
1256𐰋𐰃𐰼𐰚𐰃BİRiKİBİRLİK
1257𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBOYLARI
1258𐰆𐱃OTATEŞ-
1259𐰽𐰆𐰉SUB-SU (ZIT)
1260𐰴𐰃𐰞𐰢𐰑𐰢KILMaDıMKILMADIM
1261𐰢𐰤MeNBEN
1262𐰇𐰕𐰢ÖZüMÖZ'ÜM
1263𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
1264𐰆𐰞𐰺𐱃𐰸𐰢𐰀OLuRTUKuMAOTURDUĞUMDA
1265𐰘𐰃𐰼YİRYERE
1266𐰽𐰖𐰆SaYUHER
1267 
1268𐰉𐰺𐰢𐱁BaRMıŞVARMIŞ
1269𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLAR
1270𐰇𐰠𐰇ÖLÜÖLE-
1271𐰘𐰃𐱅𐰇YİTÜ-YİTE
1272𐰖𐰑𐰍𐰣YaDaGıNYAYA-
1273𐰖𐰞𐰭𐰣YaLıŊıN-YALIN
1274𐰖𐰣𐰀YaNADÖNÜP
1275𐰚𐰠𐱅𐰃KeLTİGELDİ
1276𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNıGBOYLARI
1277𐰃𐰏𐰓𐰘𐰃𐰤İGiDeYİNYEDİREYİM
1278𐱅𐰃𐰘𐰤TİYiNDİYE
1279𐰘𐰃𐰺𐰍𐰺𐰆YIRıGaRUKUZEYDE
1280𐰆𐰍𐰕OGuZOĞUZ
1281𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYUNA
1282𐱃𐰯𐰀TaPADOĞRU
1283𐰃𐰠𐰏𐰼𐰇İLGeRÜİLERİ
1284𐰶𐰃𐱃𐰪KITaYNKITAY
1285𐱃𐱃𐰉𐰃TaTaBITATABI
1286𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARINA
1287𐱃𐰯𐰀TaPADOĞRU
1288𐰋𐰃𐰼𐰏𐰼𐰇BİRiGeRÜGÜNEYDE
1289𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
1290𐱃𐰯𐰀TaPATARAFINA
1291𐰆𐰞𐰍ULuGULU
1292𐰾𐰇ORDU
1293𐰚𐰃iKİİKİ
1294𐰘𐰏𐰼𐰢𐰃YiGiRMİYİRMİ
1295𐰾𐰇𐰠𐰓𐰢SÜLeDiMORDU SÜRDÜM
1296𐰾𐰇𐰭𐰾𐰓𐰢SÜŊüŞDüMSAVAŞTIM
1297𐰦𐰀aNDAONDAN
1298 
1299𐰚𐰃𐰾𐰼𐰀KİSRESONRA
1300𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
1301𐰖𐰺𐰞𐰴𐰕𐰆YaRLıKaZUBAĞIŞLADIĞI
1302𐰸𐰆𐱃𐰢KUTuMKUTUM
1303𐰉𐰺BaRVAR
1304𐰇𐰲𐰤ÜÇüNİÇİN
1305𐰇𐰠𐰇𐰏𐰢ÜLÜGüMBÖLÜĞÜM
1306𐰉𐰺BaRVAR
1307𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
1308𐰇𐰠𐱅𐰲𐰃ÖLTeÇİÖLECEK
1309𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBOYLARI
1310𐱅𐰃𐰼𐰏𐰼𐰇TİRGüRÜDİRİLTİP
1311𐰃𐰏𐱅𐰢İGiTiMYEDİRDİM
1312𐰖𐰞𐰭YaLıŊYALIN
1313𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBOYLARI
1314𐱃𐰆𐰣𐰞𐰍TONLıGDONLU
1315𐰲𐰃𐰍𐰪ÇIGaYNYOKSUL
1316𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBODUNU
1317𐰉𐰖BaYZENGİN
1318𐰴𐰃𐰡𐰢KILDıMKILDIM
1319𐰕aZAZ
1320𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBODUNU
1321𐰇𐰚𐱁ÖKüŞÇOK
1322𐰴𐰃𐰞𐱃𐰢KILTıMKILDIM
1323𐰃𐰍𐰺IGaRDEĞERLİ
1324𐰠𐰠𐰏𐰓𐰀iLLiGDEİLLİDEN
1325𐰃𐰍𐰺IGaRDEĞERLİ
1326𐰴𐰍𐰣𐰞𐰍𐰑𐰀KaGaNLıGDAKAĞANLIDAN
1327𐰘𐰃𐰏YİGYEĞ
1328𐰴𐰃𐰡𐰢KILDıMKILDIM
1329𐱅𐰇𐰼𐱅TÖRTDÖRT
1330𐰉𐰆𐰞𐰭𐰑𐰴𐰃BULuŊDaKIYANDAKİ
1331 
1332𐰴𐰍𐰣𐰞𐰍𐰑𐰀KaGaNLıGDAKAĞANLIĞI DA
1333𐰴𐰆𐰯KOPHEP
1334𐰉𐰕BaZBAZ
1335𐰴𐰃𐰡𐰢KILDıMKILDIM
1336𐰖𐰍𐰾𐰃𐰕YaGıSIZDÜŞMANSIZ
1337𐰴𐰃𐰡𐰢KILDıMKILDIM
1338𐰸𐰆𐰯KOPHEP
1339𐰢𐰭𐰀MaŊABANA
1340𐰚𐰇𐰼𐱅𐰃KÖRTİGÖRDÜ
1341𐰃𐰾𐰏İŞiGİŞİ
1342𐰚𐰇𐰲𐰏KÜÇüGGÜCÜ
1343𐰋𐰃𐰼𐰇𐰼BİRÜRVERİR
1344𐰉𐰆𐰨𐰀BUNÇABUNCA
1345𐱅𐰇𐰼𐰇𐰏TÖRÜGTÖREYİ
1346𐰴𐰕𐰍𐰣𐰯KaZGaNıPKAZANIP
1347𐰃𐰤𐰢İNiMİNİM
1348𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN'İN
1349𐰇𐰕𐰃ÖZİÖZÜ
1350𐰨𐰀aNÇAANCA
1351𐰚𐰼𐰏𐰚KeRGeKKERGEK
1352𐰉𐰆𐰡𐰃BOLDIOLDU
1353𐰴𐰭𐰢KaŊıMBABAM
1354𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
1355𐰆𐰲𐰑𐰸𐰑𐰀UÇDUKDAUÇTUĞUNDA
1356𐰃𐰤𐰢İNiMKÜÇÜK KARDEŞİM
1357𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1358𐰘𐰃𐱅𐰃YİTİYEDİ
1359𐰖𐱁𐰑𐰀YaŞDAYAŞINDA
1360𐰴𐰞𐱃𐰃KaLTIKALDI
1361------------
1362 
1363𐰆𐰢𐰖UMaYUMAY
1364𐱅𐰏TeGGİBİ
1365𐰇𐰏𐰢ÖGüMANAM
1366𐰴𐱃𐰆𐰣KaTUNKADIN
1367𐰸𐰆𐱃𐰭𐰀KUTıŊAKUTUNDA
1368𐰃𐰤𐰢İNiMKÜÇÜK KARDEŞİM
1369𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1370𐰼eRER
1371𐱃aTADI
1372𐰉𐰆𐰞𐰡𐰃BOLDIOLDU
1373𐰞𐱃𐰃aLTIALTI
1374𐰘𐰏𐰼𐰢𐰃YiGiRMİYİRMİ
1375𐰖𐱁𐰃𐰭𐰀YaŞIŊAYAŞINDA
1376𐰲𐰃𐰢eÇİMAMCAM
1377𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN
1378𐰃𐰠𐰃𐰤İLİNİLİNİ
1379𐱅𐰇𐰼𐰇𐰾𐰃𐰤TÖRÜSİNTÖRESİNİ
1380𐰨𐰀aNÇAANCA
1381𐰴𐰕𐰍𐰦𐰃KaZGaNDIKAZANDI
1382𐰞𐱃𐰃aLTIALTI
1383𐰲𐰆𐰉ÇUBÇUB
1384𐰽𐰆𐰍𐰑𐰴SUGDaKSOĞDAK
1385𐱃𐰯𐰀TaPATARAFINA
1386𐰾𐰇𐰠𐰓𐰢𐰕SÜLeDiMiZORDU SÜRDÜK
1387𐰉𐰆𐰕𐰑𐰢𐰕BOZDuMuZBOZDUK
1388𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
1389𐰆𐰭ONG
1390𐱃𐰆𐱃𐰸TUTUKTUTUK'UN
1391𐰋𐰃𐰾BİŞBEŞ
1392𐱅𐰇𐰢𐰤TÜMeNTÜMEN
1393𐰾𐰇ORDUSU
1394𐰚𐰠𐱅𐰃KeLTİGELDİ
1395𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1396 
1397𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1398𐰖𐰑𐰍𐰣YaDaGıNYAYAN
1399𐰆𐰯𐰞𐰖𐰆OPLaYUHOPLAYIP
1400𐱅𐰏𐰓𐰃TeGDİDEĞDİ
1401𐰆𐰭ONG
1402𐱃𐰆𐱃𐰸TUTuKTUTUK
1403𐰖𐰆𐰺𐰲𐰃𐰤YURÇİNYURÇİNİN
1404𐰖𐰺𐰴𐰞𐰍YaRaKLıGKILIÇLI
1405𐰠𐰏𐰤eLiGiNELİNİ
1406𐱃𐰆𐱃𐰑𐰃TUTDITUTTU
1407𐰖𐰺𐰴𐰞𐰍𐰑𐰃YaRaKLıGDIKILICI
1408𐰴𐰍𐰣𐰴𐰀KaGaNKAKAĞANA
1409𐰨𐰆𐰞𐰑𐰃aNÇULaDISAPLADI
1410𐰆𐰞OLO
1411𐰾𐰇𐰏SÜGORDUYU
1412𐰦𐰀aNDAORADA
1413𐰖𐰸YOKYOK
1414𐰴𐰃𐱁𐰑𐰢𐰕KIŞDıMıZKILDIK
1415𐰋𐰃𐰼BİRBİR
1416𐰆𐱃𐰕OTuZOTUZ
1417𐰖𐱁𐰃𐰭𐰀YaŞIŊAYAŞINDA
1418𐰲𐰲𐰀ÇaÇAÇAÇA
1419𐰾𐰭𐰇𐰤𐰚𐰀SeŊÜNKEPAŞA
1420𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDiMiZ[İLE] SAVAŞTIK
1421𐰭EN
1422𐰠𐰚𐰃iLKİİLKİ
1423𐱃𐰑𐰴𐰣TaDıKıNTADIK'IN
1424𐰲𐰆𐰺𐰭ÇORuŊÇORUN
1425𐰉𐰆𐰕BOZBOZ
1426𐱃𐰍aTıGATINA
1427𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1428𐱅𐰏𐰓𐰃TeGDİDEĞDİ
1429𐰞oLO
1430𐱃aTAT
1431𐰦𐰀aNDAORADA
1432 
1433𐰇𐰠𐱅𐰃ÖLTİÖLDÜ
1434𐰚𐰃𐰤𐱅𐰃iKİNTİİKİNCİSİ
1435𐰃𐱁𐰉𐰺𐰀IŞBaRAİŞBARA
1436𐰖𐰢𐱃𐰺YaMTaRYAMTAR
1437𐰉𐰆𐰕BOZBOZ
1438𐱃𐰍aTıGATA
1439𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1440𐱅𐰏𐰓𐰃TeGDİDEĞDİ
1441𐰆𐰞OLO
1442𐱃aTAT
1443𐰦𐰀aNDAORADA
1444𐰇𐰠𐱅𐰃ÖLTİÖLDÜ
1445𐰇𐰲𐰨ÜÇünÇÜÇÜNCÜSÜNDE
1446𐰘𐰏𐰤YeGeNYEĞEN
1447𐰾𐰃𐰠𐰏SİLiGSİLİG
1448𐰋𐰏𐰭BeGiŊBEĞ'İN
1449𐰚𐰓𐰢𐰠𐰏KiDiMLiGGİYİMLİ
1450𐱃𐰆𐰺𐰍TORuGDORU
1451𐱃aTATINA
1452𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1453𐱅𐰏𐰓𐰃TeGDİDEĞDİ
1454𐰆𐰞OLO
1455𐱃aTAT
1456𐰦𐰀aNDAORADA
1457𐰇𐰠𐱅𐰃ÖLTİÖLDÜ
1458𐰖𐰺𐰴𐰃𐰦𐰀YaRıKINDAKALKANINA
1459𐰖𐰞𐰢𐰽𐰃𐰦𐰀YaLMaSINDAYALMASINA
1460𐰘𐰇𐰕YÜZYÜZ
1461𐰺𐱃𐰸aRTUKARTI
1462𐰸𐰆𐰣OKUNOK
1463𐰆𐰺𐱃𐰃URTIVURDU
1464𐰘𐰃𐰕𐰭𐰀YİZiŊEYÜZÜNE
1465𐰉𐱁𐰃𐰭𐰀BaŞIŊABAŞINA
1466𐰋𐰃𐰼BİRBİRİ
1467𐱅𐰏𐰼𐰢𐰓𐰃TeGiRMedİDEĞİRMEDİ
1468 
1469𐱅𐰏𐰓𐰰𐰃𐰤TeKDÜKİNDEĞDİK
1470𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
1471𐰋𐰏𐰠𐰼BeGLeRBEĞLERİ
1472𐰴𐰆𐰯KOPHEP
1473𐰋𐰃𐰠𐰃𐰼𐰾𐰃𐰕BİLİRSİZBİLİRSİNİZ
1474𐰆𐰞OLO
1475𐰾𐰇𐰏SÜGORDUYU
1476𐰦𐰀aNDAORADA
1477𐰖𐰸YOKYOK
1478𐰴𐱁𐰑𐰢𐰕KıŞDıMıZKILDIK
1479𐰦𐰀aNDAONDAN
1480𐰚𐰃𐰾𐰼𐰀KİSRESONRA
1481𐰘𐰼YeRYER
1482𐰉𐰖𐰺𐰸𐰆BaYıRKUBAYIRKU'LU
1483𐰆𐰞𐰍ULuGULU
1484𐰃𐰼𐰚𐰤İRKiNİRKİN
1485𐰖𐰍𐰃YaGIDÜŞMAN
1486𐰉𐰆𐰡𐰃BOLDIOLDU
1487𐰣𐰃aNIONU
1488𐰖𐰪𐰯YaYNıPYAYINIP
1489𐱅𐰇𐰼𐰏𐰃TÜRGİTÜRGİ
1490𐰖𐰺𐰍𐰆𐰣YaRGUNYARGUN
1491𐰚𐰇𐰠𐱅𐰀KÖLTEGÖLÜNDE
1492𐰉𐰆𐰕𐰑𐰢𐰕BOZDuMuZBOZDUK
1493𐰆𐰞𐰍ULuGULU
1494𐰃𐰼𐰚𐰤İRKiNİRKİN
1495𐰕𐰶𐰪𐰀aZKIYNAAZICIK
1496𐰼𐰤eRiNERLE
1497𐱅𐰕𐰯TeZiPTEZİP
1498𐰉𐰺𐰑𐰃BaRDIVARDI
1499𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1500𐰞𐱃𐰃aLTIALTI
1501𐰆𐱃𐰕OTuZOTUZ
1502 
1503𐰖𐱁𐰃𐰭𐰀YaŞIŊAYAŞINDA
1504𐰶𐰃𐰺𐰴𐰕KIRKıZKIRGIZ
1505𐱃𐰯𐰀TaPATARAFINA
1506𐰾𐰇𐰠𐰓𐰢𐰕SÜLeDiMiZORDU SÜRDÜK
1507𐰾𐰇𐰭𐰇𐰏SÜŊÜGSÜNGÜ
1508𐰉𐱃𐰢𐰃BaTıMIBATIMI
1509𐰴𐰺𐰍KaRıGKARI
1510𐰾𐰇𐰚𐰯𐰤SÖKiPeNSÖKÜP
1511𐰚𐰇𐰏𐰢𐰤KÖGMeNKÖGMEN
1512𐰘𐰃𐱁𐰍YIŞıGYIŞ'I
1513𐱃𐰆𐰍𐰀TOGADOĞA
1514𐰖𐰆𐰺𐰃𐰯YORIPYÖRÜYÜP
1515𐰶𐰃𐰺𐰴𐰕KIRKıZKIRGIZ
1516𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBOYUNU
1517𐰆𐰑𐰀UDAUYKUDA
1518𐰉𐰽𐰑𐰢𐰕BaSDıMıZBASTIK
1519𐰴𐰍𐰣𐰃𐰤KaGaNıNKAĞANI
1520𐰋𐰃𐰼𐰠𐰀BİRLEİLE
1521𐰽𐰆𐰭𐰀SUŊASUNGA
1522𐰘𐰃𐱁𐰑𐰀YIŞDAYIŞ'DA
1523𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1524𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1525𐰉𐰖𐰺𐰸𐰆𐰣𐰭BaYıRKUNuŊBAYIRKU'NUN
1526𐰴aKAK
1527𐰑𐰍𐰃𐰺𐰍aDGIRIGAYGIRINA
1528 
1529𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1530𐰆𐰯𐰞𐰖𐰆OPLaYUHOPLAYIP
1531𐱅𐰏𐰓𐰃TeGDİDEĞDİ
1532𐰋𐰃𐰼BİRBİR
1533𐰼𐰏eRiGERİ
1534𐰸𐰣OKuNOKU
1535𐰆𐰺𐱃𐰃URTIVURDU
1536𐰚𐰃iKİİKİ
1537𐰼𐰏eRiGERİ
1538𐰆𐰑𐱁𐰺𐰆UDaŞıRUKOVALAYIP
1539𐰽𐰨𐰓𐰃SaNÇDIDAĞITTI
1540𐰆𐰞OLO
1541𐱅𐰏𐰓𐰰𐰓𐰀TeGDÜKDEDEĞDİĞİNDE
1542𐰉𐰖𐰺𐰸𐰆𐰤𐰭BaYıRKUNuŊBAYIRKU'NUN
1543𐰴aKAK
1544𐰑𐰍𐰺𐰍aDGıRıGAYGIRI
1545𐰆𐰑𐰞𐰴𐰃𐰤UDLuKINUYLUĞUNU
1546𐰾𐰃𐰖𐰆SIYUKIRI
1547𐰆𐰺𐱃𐰃URTIVERDİ
1548𐰶𐰃𐰺𐰴𐰕KIRKıZKIRGIZ
1549𐰴𐰍𐰣𐰃𐰤KaGaNıNKAĞANINI
1550𐰇𐰠𐰼𐱅𐰢𐰕ÖLüRTüMüZÖLDÜRDÜK
1551𐰃𐰠𐰃𐰤İLİNİLİNİ
1552𐰞𐱃𐰢𐰕aLTıMıZALDIK
1553𐰆𐰞OLO
1554𐰘𐰃𐰞𐰴𐰀YILKAYILDA
1555𐱅𐰇𐰼𐰏𐰾TÜRGiŞTÜRGİŞ
1556𐱃𐰯𐰀TaPATARAFINA
1557𐰞𐱃𐰆𐰣aLTUNALTUN
1558𐰘𐰃𐱁𐰍YIŞıGYIŞ'I
1559 
1560𐱃𐰆𐰍𐰀TOGADOĞA
1561𐰼𐱅𐰾iRTiŞİRTİŞ
1562𐰇𐰏𐰕𐰏ÖGüZüGİRMAĞINI
1563𐰚𐰲𐰀KeÇEGEÇİP
1564𐰖𐰆𐰺𐰃𐰑𐰢𐰕YORIDıMıZYÜRÜDÜK
1565𐱅𐰇𐰼𐰏𐰾TÜRGiŞTÜRGİŞ
1566𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBOYLARINI
1567𐰆𐰑𐰀UDAUYKUDA
1568𐰉𐰽𐰑𐰢𐰕BaSDıMıZBASTIK
1569𐱅𐰇𐰼𐰏𐰾TÜRGiŞTÜRGİŞ
1570𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞANININ
1571𐰾𐰇𐰾𐰃SÜSİORDUSU
1572𐰉𐰆𐰞𐰲𐰆𐰑𐰀BOLÇUDABOLÇU'DA
1573𐰆𐱃𐰲𐰀OTÇAATEŞCE
1574𐰉𐰆𐰺𐰲𐰀BORÇABORACA
1575𐰚𐰠𐱅𐰃KeLTİGELDİ
1576𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1577𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1578𐰉𐱁𐰍𐰆BaŞGUBAŞI
1579𐰉𐰆𐰕BOZBOZ
1580𐱃aTATA
1581𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1582𐱅𐰏𐰓𐰃TeGDİDEĞDİ
1583𐰉𐱁𐰍𐰆BaŞGUBAŞI
1584𐰉𐰆𐰕BOZBOZ
1585𐰚----Ke----KE----
1586 
1587------------
1588𐱃𐰆𐱃𐰕𐱃𐰃TUTuZTITUTTURTTU
1589𐰚𐰃𐰾𐰃𐰤iKİSİNİKİSİNİ
1590𐰇𐰕𐰃ÖZİÖZÜ
1591𐰡𐰕𐰑𐰃aLDıZDIALDIRTTI
1592𐰦𐰀aNDAORADAN
1593𐰖𐰣𐰀YaNADÖNÜP
1594𐰚𐰃𐰼𐰯KİRiPGİRİP
1595𐱅𐰇𐰼𐰏𐰾TÜRGiŞTÜRGİŞ
1596𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞANIN
1597𐰉𐰆𐰖𐰺𐰸𐰃BUYRUKIBUYRUĞUNDAKİ
1598𐰕aZAZ
1599𐱃𐰆𐱃𐰸𐰆𐰍TUTUKUGTUTUĞUNU
1600𐰠𐰏𐰤eLGiNELİYLE
1601𐱃𐰆𐱃𐰑𐰃TUTDITUTTU
1602𐰴𐰍𐰣𐰃𐰤KaGaNINKAĞANINI
1603𐰦𐰀aNDAORADA
1604𐰇𐰠𐰼𐱅𐰢𐰕ÖLüRTüMüZÖLDÜRDÜK
1605𐰃𐰠𐰃𐰤İLİNİLİNİ
1606𐰞𐱃𐰢𐰕aLTıMıZALDIK
1607𐰴𐰺𐰀KaRAKARA
1608𐱅𐰇𐰼𐰏𐰾TÜRGiŞTÜRGİŞ
1609𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1610𐰸𐰆𐰯KOPHEP
1611𐰃𐰲𐰚𐰓𐰃İÇiKDİBAĞLANDI
1612𐰆𐰞OLO
1613𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBOYLARI
1614𐱃𐰉𐰺𐰑𐰀TaBaRDATABAR'DA
1615𐰴𐰆𐰣𐱃𐰺𐱃𐰢𐰕KONTuRTuMuZKONDURDUK
1616 
1617𐰽𐰆𐰍𐰑𐰴SOGDaKSOĞDAK
1618𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARINI
1619𐰃𐱅𐰘𐰃𐰤İTeYİNEDEYİM
1620𐱅𐰃𐰘𐰤TİYiNDİYE
1621𐰘𐰃𐰨𐰇YİNÇÜİNCİ
1622𐰇𐰚𐰇𐰕𐰏ÖGÜZüGİRMAĞINI
1623𐰚𐰲𐰀KeÇEGEÇİP
1624𐱅𐰢𐰼𐰴𐰯𐰍𐰴𐰀TeMiRKaPıGKADEMİRKAPI'YA
1625𐱅𐰏𐰃TeGİDEĞİN
1626𐰾𐰇𐰠𐰓𐰢𐰕SÜLeDiMiZSÜLEDİK
1627𐰦𐰀aNDAONDAN
1628𐰚𐰃𐰾𐰼𐰀KİSRESONRA
1629𐰴𐰺𐰀KaRAKARA
1630𐱅𐰇𐰼𐰏𐰾TÜRGiŞTÜRGİŞ
1631𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1632𐰖𐰍𐰃YaGIDÜŞMAN
1633𐰉𐰆𐰞𐰢𐱁BOLMuŞOLMUŞ
1634𐰚𐰭𐰼𐰾KeŊeRiSKENGERİS'E
1635𐱃𐰯𐰀TaPADOĞRU
1636𐰉𐰺𐰑𐰃BaRDIVARDI
1637𐰋𐰃𐰕𐰭BİZiŊBİZİM
1638𐰾𐰇ORDU
1639𐱃𐰃aTIATI
1640𐱃𐰆𐰴𐰸TORUKZAYIF
1641𐰕𐰆𐰴𐰃aZUKIAZIĞI
1642𐰖𐰆𐰸YOKYOK
1643𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
1644𐰖𐰉𐰞𐰴YaBLaKYAVLAK
1645𐰴𐰃𐰾𐰃KİŞİKİŞİ
1646𐰼eR----ER----
1647𐰞𐰯aLPALP
1648𐰼eRER
1649𐰋𐰃𐰕𐰭𐰀BİZiŊEBİZE
1650𐱅𐰏𐰢𐱁TeGMiŞDEĞMİŞ
1651𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
1652𐰦𐰍aNTaGO
1653𐰇𐰓𐰚𐰀ÖDKEZAMAN
1654𐰇𐰚𐰤𐰯ÖKüNüPUYANIP
1655𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤𐰏KÖLTİGiNiGKÖLTİĞİN'İ
1656𐰕aZAZ
1657𐰼𐰤eRiNERLE
1658𐰃𐰼𐱅𐰇𐰼𐰇İRTÜRÜÜZERİNE
1659𐰃𐱃𐰢𐰕ITıMıZİTDİK
1660𐰆𐰞𐰍ULuGULU
1661𐰾𐰇𐰭𐱁SÜŊüŞSAVAŞ
1662𐰾𐰇𐰭𐱁𐰢𐱁SÜŊüŞMüŞSAVAŞMIŞ
1663𐰞𐰯aLPALP
1664𐱁𐰞𐰲𐰃ŞaLÇIŞALÇI
1665𐰴aKAK
1666𐱃𐰃𐰤aTINATINA
1667𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1668𐱅𐰏𐰢𐱁TeGMiŞDEĞMİŞ
1669𐰴𐰺𐰀KaRAKARA
1670𐱅𐰇𐰼𐰏𐰾TÜRGiŞTÜRGİŞ
1671𐰉𐰆𐰑𐰣𐰍BODuNuGBODUNU
1672𐰦𐰀aNDAANDA
1673𐰇𐰠𐰼𐰢𐱁ÖLüRMüŞÖLDÜRMÜŞ
1674𐰞𐰢𐱁aLMıŞALMIŞ
1675𐰖𐰣𐰀YaNAYANA
1676𐰖𐰆𐰺𐰯YORıPYÜRÜYÜP
1677 
1678------------
1679𐰋𐰃𐰼𐰠𐰀BİRLEİLE
1680𐰸𐰆𐱁𐰆KOŞUKOŞU
1681𐱃𐰆𐱃𐰸TUTuKTUTUK
1682𐰋𐰃𐰼𐰠𐰀BİRLEİLE
1683𐰾𐰇𐰭𐱁𐰢𐱁SÜŊüŞMüŞSAVAŞMIŞ
1684𐰼𐰃𐰤eRİNERİNİ
1685𐰯𐰆𐰴KOPHEP
1686𐰇𐰠𐰇𐰼𐰢𐰾ÖLÜRMüŞÖLDÜRMÜŞ
1687𐰋𐰃𐰤eBİNEVİNİ
1688𐰉𐰺𐰢𐰃𐰤BaRıMıNVARINI
1689𐰴𐰞𐰃𐰾𐰕KaLISıZKALISIZ
1690𐰸𐰆𐰯KOPHEP
1691𐰚𐰠𐰇𐰼𐱅𐰃KeLÜRTİGETİRDİ
1692𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1693𐰘𐰃𐱅𐰃𐰆𐱃𐰕YİTİOTuZYEDİOTUZ
1694𐰖𐱁𐰃𐰭𐰀YaŞIŊAYAŞINDA
1695𐰴𐰺𐰞𐰸KaRLUKKARLUK
1696𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1697𐰼𐰇𐰼eRÜRERİR
1698𐰉𐰺𐰆𐰺BaRURVARIR
1699𐰼𐰚𐰠𐰃eKRLİERKLİ
1700𐰖𐰍𐰃YaGIDÜŞMAN
1701𐰉𐰆𐰡𐰃BOLDIOLDU
1702𐱃𐰢𐰍TaMaGTAMAG
1703𐰃𐰑𐰸IDUKİDUK
1704𐰉𐱁𐰑𐰀BaŞDABAŞ'TA
1705𐰾𐰇𐰭𐰾𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1706 
1707𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1708𐰆𐰞OLO
1709𐰾𐰇𐰭𐰇𐱁𐰓𐰀SÜŊÜŞDESAVAŞTA
1710𐰆𐱃𐰕OTuZOTUZ
1711𐰖𐰀𐱁𐰖𐰆𐰺YAŞaYURYAŞIYOR
1712𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
1713𐰞𐰯aLPALP
1714𐱁𐰞𐰲𐰃ŞaLÇIŞALÇI'NIN
1715𐱃𐰃𐰤aTINATINA
1716𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1717𐰆𐰯𐰞𐰖𐰆OPLaYUHOPLAYIP
1718𐱅𐰏𐰓𐰃TeGDİDEĞDİ
1719𐰚𐰃iKİİKİ
1720𐰼𐰏eRiGERİ
1721𐰆𐰑𐱁𐰺𐰆UDaŞuRUAŞIRIP
1722𐰽𐰨𐰑𐰃SaNÇDIDAĞITTI
1723𐰴𐰺𐰞𐰸𐰆𐰍KaRLUKUGKARLUK'U
1724𐰇𐰠𐰼𐱅𐰢𐰕ÖMLüRTüMüZÖLDÜRDÜK
1725𐰞𐱃𐰢𐰕aLTıMıZALDIK
1726𐰕aZAZ
1727𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1728𐰖𐰍𐰃YaGIDÜŞMAN
1729𐰉𐰆𐰡𐰃BOLDIOLDU
1730𐰴𐰺𐰀KaRAKARA
1731𐰚𐰇𐰠𐱅𐰀KÖLTEGÖL'DE
1732𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1733𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1734𐰋𐰃𐰼𐰴𐰃𐰺𐰴BİRKIRKBİRKIRK
1735𐰖𐰀𐱁𐰖𐰆𐰺YAŞaYURYAŞIYOR
1736𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
1737𐰞𐰯aLPALP
1738𐱁𐰞𐰲𐰃ŞaLÇIŞALÇI'NIN
1739𐰴𐰃𐰤aKINAKIN'A
1740 
1741𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1742𐰆𐰯𐰞𐰖𐰆OPLaYUHOPLAYIP
1743𐱅𐰏𐰓𐰃TeGDİDEĞDİ
1744𐰕aZAZ
1745𐰠𐱅𐰋𐰼𐰏iLTeBeRiGİLTEBERİ
1746𐱃𐰆𐱃𐰑𐰃TUTDITUTTU
1747𐰕aZAZ
1748𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1749𐰦𐰀aNDAORADA
1750𐰖𐰸YOKYOK
1751𐰉𐰆𐰡𐰃BOLDIOLDU
1752𐰲𐰃𐰢eÇİMAMCAM
1753𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞANIN
1754𐰃𐰠𐰃İLİİLİ
1755𐰴𐰢𐱁𐰍KaMŞaGZAYIF
1756𐰉𐰆𐰞𐱃𐰸𐰃𐰦𐰀BOLTUKINDAOLDUĞUNDA
1757𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARIN
1758𐰃𐰠𐰏İLiGİLİ
1759𐰃𐰚𐰏𐰃İKiGİİKİYE
1760𐰃𐰕𐰏𐰠İZGiLİZGİL
1761𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1762𐰋𐰃𐰼𐰠𐰀BİRLEİLE
1763𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1764𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1765𐰞𐰯aLPALP
1766𐱁𐰞𐰲𐰃ŞaLÇIŞALÇI'NIN
1767𐰴𐰃𐰤aKINAKA
1768𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1769 
1770𐰆𐰯𐰞𐰖𐰆OPLaYUHOPLAYIP
1771𐱅𐰏𐰓𐰃TeGDİDEĞDİ
1772𐰆𐰞OLO
1773𐱃aTAT
1774𐰦𐰀aNDAORADA
1775𐱅𐰇𐰾𐰓𐰃TÜŞDİDÜŞTÜ
1776𐰃𐰕𐰏𐰠İZGİLİZGİL
1777𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1778𐰇𐰠𐱅𐰃ÖLTİÖLDÜ
1779𐱃𐰸𐰆𐰕TOKUZDOKUZ
1780𐰆𐰍𐰕OGuZOĞUZ
1781𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1782𐰚𐰤𐱅𐰃iKiNTİİKİNCİ
1783𐰉𐰆𐰑𐰣𐰢BONuNuMBOYLARIM
1784𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
1785𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
1786𐰘𐰃𐰼YİRYER
1787𐰉𐰆𐰞𐰍𐰴𐰃𐰤BULGaKINBULANDIĞI
1788𐰇𐰲𐰇𐰤ÜÇÜNİÇİN
1789𐰖𐰍𐰃YaGIDÜŞMAN
1790𐰉𐰆𐰡𐰃BOLDIOLDU
1791𐰋𐰃𐰼BİRBİR
1792𐰘𐰃𐰞𐰴𐰀YILKAYILDA
1793𐰋𐰃𐱁BİŞBEŞ
1794𐰖𐰆𐰞𐰃YOLIYOLU (KEZ)
1795𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1796𐰭EN
1797𐰃𐰠𐰚İLKİLKİ
1798𐱃𐰆𐰍𐰆TOGUTOGU
1799𐰉𐰞𐰶𐰑𐰀BaLIKDABALIK'DA
1800𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1801 
1802𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1803𐰕𐰢𐰣𐰴𐰍aZMaNKaGAZMAN'A
1804𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1805𐰆𐰯𐰞𐰖𐰆OPLaYUHOPLAYIP
1806𐱅𐰏𐰓𐰃TeGDİDEĞDİ
1807𐰞𐱃𐰃aLTIALTI
1808𐰼𐰏eRiGERİ
1809𐰽𐰨𐰑𐰃SaNÇDIDAĞITTI
1810𐰾𐰇ORDU
1811𐱅𐰏𐰃𐰾𐰃𐰦𐰀TeGİŞİNDEDEĞİŞİNDE
1812𐰘𐰃𐱅𐰨YİTiNÇYEDİNCİ
1813𐰼𐰏eRiGERİ
1814𐰶𐰃𐰞𐰲𐰞𐰑𐰃KILıÇLaDIKILIÇLADI
1815𐰚𐰤𐱅𐰃iKiNTİİKİNCİ
1816𐰴𐰆𐱁𐰞𐰍𐰴𐰑𐰀KUŞaLGuKDAKUŞALGUK'DA
1817𐰓𐰕eDiZEDİZ
1818𐰋𐰃𐰼𐰠𐰀BİRLEİLE
1819𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1820𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1821𐰕aZAZ
1822𐰖𐰍𐰕𐰃𐰤YaGıZINYAĞIZ'INA
1823𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1824𐰆𐰯𐰞𐰖𐰆OPLaYUHOPLAYIP
1825𐱅𐰏𐰯TeGiPDEĞİP
1826𐰋𐰃𐰼BİRBİR
1827𐰼𐰏eRiGERİ
1828𐰽𐰨𐰑𐰃SaNÇDIDAĞITTI
1829 
1830𐱃𐰸𐰕TOKuZDOKUZ
1831𐰼𐰏eRiGERİ
1832𐰏𐰼𐰀eGiREEĞİRİP
1833𐱃𐰸𐰃𐰑𐰃TOKIDIDOKUNDU
1834𐰓𐰕eDiZEDİZ
1835𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1836𐰦𐰀aNDAORADA
1837𐰇𐰠𐱅𐰃ÖLTİÖLDÜ
1838𐰇𐰲𐰨ÜÇüNÇÜÇÜNCÜ
1839𐰉𐰆𐰞𐰲𐰆𐰑𐰀BOLÇUDABOLÇU'DA
1840𐰆𐰍𐰕OGuZOĞUZ
1841𐰋𐰃𐰼𐰠𐰀BİRLEİLE
1842𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1843𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1844𐰕𐰢𐰣𐰴𐰍aZMaNKaGAZMAN'A
1845𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1846𐱅𐰏𐰓𐰃TeGDİDEĞDİ
1847𐰽𐰨𐰑𐰃SaNÇDIDAĞITTI
1848𐰾𐰇𐰾𐰃𐰤SÜSİNORDUSUNU
1849𐰽𐰨𐰑𐰢𐰕SaNÇDıMıZDAĞITTIK
1850𐰃𐰠𐰃𐰤İLİNİLİNİ
1851𐰞𐱃𐰢𐰕aLTıMıZALDIK
1852𐱅𐰇𐰼𐱅𐰨TÖRTüNÇDÖRDÜNCÜSÜ
1853𐰲𐰆𐱁ÇUŞÇUŞ
1854𐰉𐱁𐰃𐰦𐰀BaŞINDABAŞI'NDA
1855𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1856𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
1857 
1858𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
1859𐰑𐰴aDaKAYAK
1860𐰴𐰢𐱁𐱃𐰑𐰃KaMŞaTDITİTRETTİ
1861𐰖𐰉𐰞𐰴YaBLaKYAVLAK
1862𐰉𐰆𐰡𐰀𐰲𐰃BOLDAÇIOLACAK
1863𐰀𐰼𐱅𐰃ERTİİDİ
1864𐰆𐰕𐰀OZAÜZERİMİZE
1865𐰚𐰠𐰢𐰾KeLMiŞGELMİŞ
1866𐰾𐰇𐰾𐰃𐰤SÜSİNORDUSUNU
1867𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1868𐰍𐱃𐰯aGTıPAĞTIP
1869𐱃𐰆𐰭𐰺𐰀TOŊRATONGRA'DAN
1870𐰋𐰃𐰼BİRBİR
1871𐰆𐰍𐱁OGuŞOĞUŞU
1872𐰞𐰯𐰍𐰆aLPagUALP
1873𐰆𐰣ONON
1874𐰼𐰏eRiGERİ
1875𐱃𐰆𐰭𐰀𐱅𐰃𐰏𐰤TOŊATİGiNTONGA TİGİN'İN
1876𐰖𐰆𐰍𐰃𐰦𐰀YUGINDAYUĞUNDA
1877𐰏𐰼𐰯eGiRiPÇEVİRİP
1878𐰇𐰠𐰼𐱅𐰢𐰕ÖLüRTüMüZÖLDÜRDÜK
1879𐰋𐰃𐰾𐰨BiŞiNÇBEŞİNCİSİ
1880𐰕𐰏𐰤𐱅𐰃eZGiNTİEZGİNTİ
1881𐰴𐰑𐰕𐰓𐰀KaDıZDAKADIZ'DA
1882𐰆𐰍𐰕OGuZOĞUZ
1883𐰋𐰃𐰼𐰠𐰀BİRLEİLE
1884𐰾𐰇𐰭𐱁𐰓𐰢𐰕SÜŊüŞDüMüZSAVAŞTIK
1885𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1886 
1887𐰕aZAZ
1888𐰖𐰍𐰕𐰃𐰤YaGıZINYAĞIZ'INA
1889𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1890𐱅𐰏𐰓𐰃TeGDİDEĞDİ
1891𐰚𐰃iKİİKİ
1892𐰼𐰏eRiGERİ
1893𐰽𐰨𐰑𐰃SaNÇDISANÇTI
1894𐰉𐰞𐰃𐰶𐰀BaLIKAŞEHİRE
1895𐰉𐰺𐰢𐰑𐰃BaRMaDIVARMADI
1896𐰆𐰞OLO
1897𐰾𐰇ORDU
1898𐰦𐰀aNDAORADA
1899𐰇𐰠𐱅𐰃ÖLTİÖLDÜ
1900𐰢𐰍𐰀aMGAAMGA
1901𐰴𐰆𐰺𐰍𐰣KORGaNKURGAN'DA
1902𐰴𐰃𐱁𐰞𐰯KIŞLaPKIŞLAYIP
1903𐰖𐰕𐰃𐰭𐰀YaZIŊAYAZINA
1904𐰆𐰍𐰕𐰍𐰺𐰆OGuZGaRUOĞUZ'A DOĞRU
1905𐰾𐰇ORDU
1906𐱃𐱁𐰴𐰑𐰢𐰕TaŞıKDıMıZÇIKARDIK
1907𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1908𐰋𐰏BeGBEĞ
1909𐰉𐱁𐰞𐰖𐰆BaŞLaYUBAŞINDA
1910𐰴𐰃𐱃𐰢𐰕KITıMıZGİTTİK
1911𐰆𐰍𐰕OGuZOĞUZ
1912𐰖𐰍𐰃YaGIDÜŞMAN
1913𐰆𐰺𐰑𐰆𐰍ORDUGORDUSU
1914𐰉𐰽𐰑𐰃BaSDIBASTI
1915𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1916 
1917𐰇𐰏𐰾𐰕ÖGSüZÖKSÜZ
1918𐰴𐰃𐰤aKINAK'A
1919𐰋𐰃𐰤𐰯BİNiPBİNİP
1920𐱃𐰸𐰆𐰕TOKUZDOKUZ
1921𐰼𐰤eRiNERİNİ
1922𐰽𐰨𐰑𐰃SaNÇDIDAĞITTI
1923𐰆𐰺𐰑𐰆𐰍ORDUGORDUYU
1924𐰋𐰃𐰼𐰢𐰓𐰃BİRMeDİVERMEDİ
1925𐰇𐰏𐰢ÖGüMANAM
1926𐰴𐱃𐰆𐰣KATuNKADIN
1927𐰆𐰞𐰖𐰆ULaYUÖNCELİKLE
1928𐰇𐰏𐰠𐰼𐰢ÖGLeRiMÖGLERİM
1929𐰚𐰠𐰼𐰢eKeLeRiMEKELERİM
1930𐰚𐰠𐰭𐰇𐰤𐰢KeLiŊÜNüMGELİNLERİM
1931𐰸𐰆𐰨𐰖𐰞𐰺𐰢KONÇuYLaRıMKONÇUYLARIM
1932𐰉𐰆𐰨𐰀BUNÇABUNCA
1933𐰘𐰢𐰀YiMEYİNE
1934𐱅𐰃𐰼𐰏𐰃TİRiGİDİRİ
1935𐰚𐰇𐰭KÜNGCARİYE
1936𐰉𐰆𐰡𐰲𐰃BOLDaÇIOLACAK
1937𐰼𐱅𐰃eRTİİDİ
1938𐰇𐰠𐰏𐰃ÖLüGİÖLÜ
1939𐰖𐰆𐰺𐱃𐰑𐰀YURTDAYURTTA
1940𐰖𐰆𐰞𐱃𐰀YOLTAYOLDA
1941𐰖𐱃𐰆YaTUYATIP
1942𐰴𐰡𐰲𐰃KaLDaÇIKALACAK
1943𐰼𐱅𐰏𐰕eRTiGiZİDİNİZ
1944 
1945𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1946𐰖𐰸YOKYOK
1947𐰼𐰾𐰼eRSeRİSE
1948𐰸𐰆𐰯KOPHEP
1949𐰇𐰠𐱅𐰲𐰃ÖLTeÇİÖLECEK
1950𐰼𐱅𐰏𐰕eRTiGiZİDİNİZ
1951𐰃𐰤𐰢İNiMKÜÇÜĞÜM
1952𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
1953𐰚𐰼𐰏𐰚KeRGeKKERGEK
1954𐰉𐰆𐰡𐰃BOLDIOLDU
1955𐰇𐰕𐰢ÖZüMÖZÜM
1956𐰽𐰴𐰦𐰢SaKıNDıMDÜŞÜNDÜM
1957𐰚𐰇𐰼𐰇𐰼KÖRÜRGÖRÜR
1958𐰚𐰇𐰕𐰢KÖZüMGÖZÜM
1959𐰚𐰇𐰼𐰢𐰕KÖRMeZGÖRMEZ
1960𐱅𐰏TeGDEK [OLDU]
1961𐰋𐰃𐰠𐰼BİLiRBİLDİĞİM
1962𐰋𐰃𐰠𐰏𐰢BİLiGiMBİLGİM
1963𐰋𐰃𐰠𐰢𐰕BİLMeZBİLİNMEZ
1964𐱅𐰏TeGDEK
1965𐰉𐰆𐰡𐰃BOLDIOLDU
1966𐰇𐰕𐰢ÖZüMÖZ'ÜM
1967𐰽𐰴𐰦𐰢SaKıNDıMDÜŞÜNDÜM
1968𐰇𐰓ÖDZAMANI
1969𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
1970𐰖𐰽𐰺YaŞaRYAŞAR
1971𐰚𐰃𐰾𐰃KİŞİKİŞİ
1972𐰆𐰍𐰞𐰃OGLIOĞLU
1973𐰸𐰆𐰯KOPHEP
1974𐰇𐰠𐰏𐰠𐰃ÖLGeLİÖLÜMLÜ
1975𐱅𐰇𐰼𐰇𐰢𐰾TÖRÜMiŞTÜREMİŞ
1976 
1977𐰨𐰀aNÇAONCA
1978𐰽𐰴𐰦𐰢SaKıNDıMDÜŞÜNDÜM
1979𐰚𐰇𐰕𐰓𐰀KÖZDEGÖZDEN
1980𐰖𐱁YaŞYAŞ
1981𐰚𐰠𐰾𐰼KeLSeRGELSE
1982𐱅𐰃𐰑𐰀TIDASİLİP
1983𐰚𐰇𐰭𐰠𐱅𐰀KÖŊüLTEGÖNÜLDEN
1984𐰾𐰃𐰍𐱃SIGıTAĞIT
1985𐰚𐰠𐰾𐰼KeLSeRGELSE
1986𐰖𐰦𐰺𐰆YaNDuRUYAN DURUM
1987𐰽𐰴𐰦𐰢SaKıNDıMDÜŞÜNDÜM
1988𐰴𐱃𐰍𐰓𐰃KaTıGDIKATICA
1989𐰽𐰴𐰦𐰢SaKıNDıMDÜŞÜNDÜM
1990𐰚𐰃iKİİKİ
1991𐱁𐰑ŞaDŞAD
1992𐰆𐰞𐰖𐰆ULaYUÖNCE
1993𐰃𐰤𐰃İNİKARDEŞ
1994𐰘𐰏𐰇𐰤𐰢YeGÜNüMYEĞENİMİN
1995𐰆𐰍𐰞𐰣𐰢OGLaNıMOĞULLARIMIN
1996𐰋𐰏𐰠𐰼𐰢BeGLeRiMBEĞLERİMİN
1997𐰉𐰆𐰑𐰣𐰢BODuNuMBOYLARIMIN
1998𐰚𐰇𐰕𐰃KÖZİGÖZÜ
1999𐰴𐱁𐰃KaŞIKAŞI
2000𐰖𐰉𐰞𐰴YaBLaKBERBAT
2001𐰉𐰆𐰡𐰲𐰃BOLDaÇIOLACAK
2002𐱅𐰃𐰯TİPDEYİP
2003𐰽𐰴𐰦𐰢SaKıNDıMDÜŞÜNDÜM
2004𐰖𐰆𐰍𐰲𐰃YUGÇIYUĞCU
2005𐰾𐰃𐰍𐱃𐰲𐰃SIGıTÇISIĞITÇI
2006𐰶𐰃𐱃𐰪KITaYNKITAY
2007𐱃𐱃𐰉𐰃TaTaBITATABI
2008𐰉𐰆𐰑𐰣BODuNBOYLARI
2009𐰉𐱁𐰞𐰖𐰆BaŞLaYUBAŞTA
2010 
2011𐰆𐰑𐰺UDaRUDAR
2012𐰾𐰭𐰇𐰤SeŊÜNPAŞA
2013𐰚𐰠𐱅𐰃KeLTİGELDİ
2014𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
2015𐰴𐰍𐰦𐰀KaGaNDAKAĞANINDAN
2016𐰃𐰾𐰘𐰃İSiyİİSİYİ
2017𐰠𐰃𐰚𐰭LİKeŊLİ-KENG
2018𐰴𐰞𐱃𐰃KeLTİGELDİ
2019𐰋𐰃𐰼BİRBİR
2020𐱅𐰇𐰢𐰤TÜMeNTÜMENİ
2021𐰍𐰃aGIİPEK
2022𐰞𐱃𐰆𐰣aLTUNALTIN
2023𐰚𐰇𐰢𐱁KÜMüŞGÜMÜŞ
2024𐰚𐰼𐰏𐰚𐰾𐰕KeRGeSİZGEREKENİ
2025𐰚𐰠𐰇𐰼𐱅𐰃KeLÜRTİGETİRDİ
2026𐱅𐰇𐰯𐰇𐱅TÜPÜTTİBET
2027𐰴𐰍𐰦𐰀KaGaNDAKAĞANINDAN
2028𐰋𐰇𐰠𐰤BÖLüNBÖLÜN
2029𐰚𐰠𐱅𐰃KeLTİGELDİ
2030𐰴𐰆𐰺𐰖𐰀KURıYAGERİ
2031𐰚𐰇𐰤KÜNGÜN
2032𐰉𐱃𐰽𐰴𐰑𐰴𐰃BaTSıKDaKIBATISINDAKİ
2033𐰽𐰆𐰍𐰑SOGDSOĞD
2034𐰋𐰼𐰲𐰚BeRÇiKBERÇİK
2035𐰼eRER
2036𐰉𐰆𐰴𐰺𐰴BUKaRaKBUHARA
2037𐰆𐰞𐰾ULuŞULUSU
2038𐰉𐰆𐰑𐰦𐰀BODuNDABOYUNDAN
2039𐰤𐰭NeŊNENG
2040𐰾𐰭𐰇𐰤SeŊÜNSENGÜN
2041𐰆𐰍𐰞OGuLOĞUL
2042𐱃𐰺𐰴𐰣TaRKaNTARKAN
2043𐰚𐰠𐱅𐰃KeLTİGELDİ
2044 
2045𐰆𐰣𐰸ONOKON OK
2046𐰆𐰍𐰞𐰢OGLuMOĞLUM
2047𐱅𐰇𐰼𐰏𐰾TÜRGiŞTÜRGİŞ
2048𐰴𐰍𐰦𐰀KaGaNDAKAĞANINDAN
2049𐰢𐰚𐰼𐰲MaKaRaÇMAKARAÇ
2050𐱃𐰢𐰍𐰲𐰃TaMGaÇIDAMGACI
2051𐰆𐰍𐰕OGuZOĞUZ
2052𐰋𐰃𐰠𐰏𐰀BİLGEBİLGE
2053𐱃𐰢𐰍𐰲𐰃TaMGaÇIDAMGACI
2054𐰚𐰠𐱅𐰃KeLTİGELDİ
2055𐰶𐰃𐰺𐰴𐰕KIRKıZKIRGIZ
2056𐰴𐰍𐰦𐰀KaGaNDAKAĞANINDAN
2057𐱃𐰺𐰑𐰆𐱁TaMGaÇIDAMGACI
2058𐰃𐰣𐰨𐰆INaNÇUİNANÇU
2059𐰲𐰆𐰺ÇORÇOR
2060𐰚𐰠𐱅𐰃KeLTİGELDİ
2061𐰉𐰺𐰴BaRKBARK
2062𐰃𐱅𐰏𐰇𐰲𐰃İTGÜÇİEDİCİ
2063𐰋𐰓𐰕BeDiZBEZE
2064𐰖𐰺𐱃𐰍𐰢𐰀YaRaTıGMAYARATICISI
2065𐰋𐰃𐱅𐰏BİTiKBİTİ
2066𐱃𐱁TaŞTAŞ
2067𐰃𐱅𐰏𐰇𐰲𐰃İTGÜÇİEDİCİ
2068𐱃𐰉𐰍𐰲TaBGaÇTABGAÇ
2069𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞANININ
2070𐰲𐰃𐰴𐰣𐰃ÇIKaNIYEĞENİ
2071𐰲𐰭ÇaŊÇANG
2072𐰾𐰭𐰇𐰤SeŊÜNPAŞA
2073𐰚𐰠𐱅𐰃KeLTİGELDİ
2074 
2075𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
2076𐰸𐰆𐰪KOYNKOYUN
2077𐰘𐰃𐰞𐰴𐰀YILKAYILININ
2078𐰘𐰃𐱅𐰃YİTİYEDİ
2079𐰘𐰏𐰼𐰢𐰚𐰀YiGiRMiKEYİRMİDE
2080𐰆𐰲𐰑𐰃UÇDIUÇTU
2081𐱃𐰆𐰴𐰕𐰨TOKuZuNÇDOKUZUNCU
2082𐰖aYAY
2083𐰘𐱅𐰃YiTİYEDİ
2084𐰆𐱃𐰕𐰴𐰀OTuZKAOTUZDA
2085𐰖𐰆𐰍YUGYUĞ
2086𐰼𐱅𐰇𐰼𐱅𐰢𐰕eRTÜRTüMüZERDİRDİK
2087𐰉𐰺𐰴𐰃𐰤BaRKINBARKINI
2088𐰋𐰓𐰕𐰃𐰤BeDiZİNBEZESİNİ
2089𐰋𐰃𐱅𐰏BİTiGYAZILI
2090𐱃𐱁𐰃𐰤TaŞINTAŞINI
2091𐰣aNAN
2092𐰋𐰃𐰲𐰃𐰤BİÇİNBİÇİN
2093𐰘𐰃𐰞𐰴𐰀YILKAYILININ
2094𐰘𐰃𐱅𐰨YİTiNÇYEDİNCİ
2095𐰖aYAY
2096𐰘𐰃𐱅𐰃YİTİYEDİ
2097𐰆𐱃𐰕𐰴𐰀OTuZKAOTUZDA
2098𐰴𐰆𐰯KOPHEP
2099𐰞𐰴𐰑𐰢𐰕aLKDıMıZALKDIK
2100𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN'İN
2101𐰇𐰕𐰃ÖZİÖZÜ
2102𐰶𐰃𐰺𐰴KIRKKIRK
2103𐰺𐱃𐰸𐰃aRTUKIARTI
2104𐰘𐰃𐱅𐰃YİTİYEDİ
2105𐰖𐱁𐰍YaŞıGYAŞINDA
2106𐰉𐰆𐰞𐰃𐱃BOLITBULUT
2107𐱃𐱁----TaŞ----TAŞ----
2108𐰉𐰆𐰨𐰀BuNÇABUNCA
2109𐰋𐰓𐰕𐰲𐰃𐰏BeDiZÇİGBEZECİYİ
2110𐱃𐰆𐰖𐰍𐰣TOYGuNTOYGUN
2111𐰠𐱅𐰋𐰼iLTeBeRİLTEBER
2112𐰚𐰠𐰇𐰼𐱅𐰃KeLÜRTİGETİRDİ
2113 
2114𐰉𐰆𐰨𐰀BUNÇABUNCA
2115𐰋𐰃𐱅𐰏BİTiGYAZI
2116𐰋𐰃𐱅𐰏𐰢𐰀BİTiGMEYAZMAYI
2117𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN'İN
2118𐱃𐰃𐰾𐰃aTISIYEĞENİ
2119𐰖𐰆𐰞𐰍𐱅𐰃𐰏𐰤YOLuGTİGiNYOLLUG TİGİN
2120𐰋𐰃𐱅𐰃𐰓𐰢BİTİDiMYAZDIM
2121𐰘𐰃𐰏𐰼𐰢𐰃YİGiRMİYİRMİ
2122𐰚𐰇𐰤KÜNGÜN
2123𐰆𐰞𐰺𐰯OLuRuPOTURUP
2124𐰉𐰆BUBU
2125𐱃𐱁𐰴𐰀TaŞKATAŞA
2126𐰉𐰆BUBU
2127𐱃𐰢𐰴𐰀TaMKADAMGA
2128𐰴𐰆𐰯KOPHEP
2129𐰖𐰆𐰞𐰍𐱅𐰃𐰏𐰤YOLuGTİGiNYOLLUG TİGİN
2130𐰋𐰃𐱅𐰃𐰓𐰢BİTİDiMYAZDIM
2131𐰃𐰍𐰺IGaRDEĞERLİ
2132𐰆𐰍𐰞𐰣𐰭𐰕𐰑𐰀OGLaNıŊuZDAOĞULLARINIZDAN
2133𐱃𐰖𐰍𐰆𐰣𐰭𐰕𐰑𐰀TaYGUNuŊuZDATAYGUNUNUZDAN
2134𐰘𐰏𐰓𐰀YiGDEYEĞ
2135𐰃𐰏𐰓𐰇𐰼İGiDÜRİYİDİR
2136𐰼𐱅𐰏𐰕eRTiGiZİDİNİZ
2137𐰆𐰲𐰀UÇAUÇA
2138𐰉𐰺𐰑𐰍𐰕BaRDıGıZVARDINIZ
2139𐱅𐰏𐰼𐰃TeŊRiTANRI
2140𐱅𐰃𐰼𐰏𐰓𐰃𐰲𐰀TİRiGDİÇEDİRİLDİĞİNİZDE
2141------------
2142𐰚𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤𐰭KÖLTİGiNiŊKÖLTİĞİN'İN
2143𐰞𐱃𐰆𐰣𐰃𐰣aLTUNINALTININI
2144𐰚𐰇𐰢𐱁𐰃𐰤KÜMiŞİNGÜMÜŞÜNÜ
2145𐰍𐰃𐱁𐰃𐰣aGIŞINAĞIŞINI
2146𐰉𐰺𐰢𐰃𐰣BaRıMINVARINI
2147𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
2148𐰲𐰃𐰍𐰪aÇIGıYNAÇIGINYINI
2149𐰴𐰺𐰣𐰃𐰣KaRNINKARANINI
2150𐰖𐰍𐰢𐰀YaGMAYAĞMA
2151𐱃𐰆𐰖𐰍TOYuGTOYU
2152𐱃𐰉𐰆TaBUTAPU
2153----𐰋𐰏𐰢----BeGiM----BEĞİM
2154𐱅𐰃𐰏𐰤TİGiNTİGİN
2155𐰘𐰇𐰚𐰼𐰇YÜKeRÜYUKARIDAKİ
2156𐱅𐰭𐰼𐰃TeŊRİTANRI
2157----𐱃𐱁----TaŞ----TAŞ
2158𐰋𐰃𐱅𐰓𐰢BİTiDiMYAZDIM
2159𐰖𐰆𐰞𐰞𐰍YOLLuGYOLLUG
2160𐱅𐰃𐰏𐰤TİGiNTİGİN
2161 
2162𐰸𐰆𐰺𐰑𐰣𐰍----𐰃𐰤𐰢KORuDuNuG----İNiMKORUDUĞUNDAN----KÜÇÜĞÜM
2163𐰰𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤KÖLTİGiNKÖLTİĞİN
2164𐰇𐰠𐱅𐰃----ÖLTİ--------ÖLDÜ
2165𐰃𐰾𐰏İŞiGİŞİ
2166𐰰𐰇𐰲𐰏KÜÇüGGÜCÜ
2167𐰋𐰃𐰼𐱅𐰰BİRTÜKVERDİĞİ
2168𐰇𐰲𐰤ÜÇüNİÇİN
2169𐱅𐰇𐰼𐰰TÜRKTÜRK
2170𐰋𐰃𐰠𐰏𐰀BİLGEBİLGE
2171𐰴𐰍𐰣KaGaNKAĞAN'IN
2172𐰖𐰸𐰃𐰴𐰀aYUKIKABUYRUĞU
2173𐰃𐰤𐰢İNiMKARDEŞİM
2174𐰰𐰇𐰠𐱅𐰃𐰏𐰤𐰏KÖLTİGiNiGKÖLTİĞİN'İ
2175𐰰𐰇𐰕𐰓𐰇KÖZeDÜGÖZETİP
2176𐰆𐰞𐰺𐱃----OLuRT----OTURT----
2177𐰃𐰤𐰨𐰆INaNÇUİNANÇU
2178𐰯𐰀aPAAPA
2179𐰖𐰺𐰍𐰣YaRGaNYARGAN
2180𐱃𐰺𐰴𐰣TaRKaNTARKAN
2181𐰀𐱃𐰍ATıGADINI
2182𐰋𐰃𐰼𐰓𐰢BİRDiMVERDİM
2183𐰣𐰃aNIONU
2184𐰇𐰏𐱅𐰼𐱅𐰓𐰢ÖGTüRTDiMÖĞDÜRTTÜM