Türk Bitig: Şâirler İle Münâsebeti Söyler

Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
LVI Şairler Birle Katılmaknı Ayur Şâirler İle Münâsebeti Söyler
4392 Basa keldi şâir bu söz tergüçi,  kişig öggüçiler yeme yergüçi Sonra söz dizenler, insanları öğen veya yeren bu şâirler gelir.
4393 Kılıçta yitigrek bularnıñ tili,  yana kıldı yinçge bu hâtır yolı Bunların dili kılıçtan daha keskindir ve kalplerinin yolu ise, kıldan incedir.
4394 Batığ yinçge sözler ukayın tese,  bulardın eşit söz ukulğay basa Derin ve ince manalı sözleri anlamak istersen, sözü bunlardan dinle, anlarsın.
4395 Teñizke kirür körse köñlün tükel,  güher yinçü yakut çıkarur mesel İyice dikkat edersen, onlar denize dalarak, güher, inci ve yakut çıkaran insanlara benzerler.
4396 Olar ögseler ögdi ilke barır,  kalı sökseler atı artap kalır Bunlar medhederlerse, bu medih bütün ülkelere yayılır; eğer hicv ederlerse, insanın adı dâima kötü olarak kalır.
4397 Usa edgü tutğıl bularnı kadaş,  bularnıñ tiliñe ilinme adaş Ey kardeş, bunlara mümkün olduğu kadar iyi muamele et; ey dost, bunların diline düşme.
4398 Kalı edgü ögdi tilese özüñ,  bularnı sevindür kesildi sözüg Eğer kendin öğülmek istersen, bunları memnun et; işte bu kadar.
4399 Negü kosa bergil bularka tükel,  bularnıñ tilindin özüñ satğın al Bunlar ne isterlerse, ver, hiç bir şeyi esirgeme; böylece bunların dilinden kendini satın al.