Türk Bitig: Öğdülmiş Odgurmış'ın Rüyasını Tâbir Eder

Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
LXXIX Öğdülmiş Odgurmış Tüşiñe Tabir Kılmışın Ayur Öğdülmiş Odgurmış'ın Rüyasını Tâbir Eder
6037 Yanut berdi ögdülmiş aydı bu tüş,  idi edgü tüş ol kör asğı üküş Öğdülmiş cevap verdi ve: —Bu rüya çok iyi ve çok güzel bir rüyadır — dedi —
6038 Nelük özke teñsiz yörer sen yörüg,  yörügke barır tüş ay köñli örüg Niçin rüyanı kendine fena yoruyorsun; ey nefsine hâkim olan insan, rüya tâbirine göre çıkar.
6039 Ağış barça tüşte ağırlık bolur,  ağarı teñinçe uluğluk bulur Bütün rüyalarda yükselme itibâra delâlet eder, insan yükseldiği nisbette şeref bulur.
6040 Neçe ağsa tüşte ağar kut kıvı,  ağırlık bulur ked bulur yüz suvı Rüyada insan ne kadar yükselirse, onun bahtı ve hâli de o kadar yükselir.
6041 Şatuka ağar teg ağar ol kutı,  uluğluk bile ilde yadlur atı Merdivenden çıkar gibi, onun saadeti yükselir ve adı büyüklük ile şöhret bulur.
6042 Munukı bu sözke tanuk keldi söz,  tüşüg yörgüçi tüş yörüp kodtı öz işte bu söz buna delildir, rüya tâbırcısi bunun öyle yorup-bırakmıştır.
6043 Şatu tüşte izz ol ağarı teñi,  birer bağna sayu ağırlık öñi Rüyada merdiven izzettir, insan yükseldiği nisbette ve her basamak için ayrı bir itibar görür.
6044 Neçe ağsa ança ağırlık bulur,  ajun mâlı kut kıv bulur öz oñı Ne kadar yükselirse, o kadar hürmet görür; saadet, talih ve dünya malından nasibini alır.
6045 Idışlığ suvuğ sen alıp içtüküñ,  tiriglik uzun bolğa yıldız köküñ Kaptaki suyu alıp içmek kendinin ve neslinin uzun hayata nâıl olacağına delâlettir.
6046 Uçup kökke örlep tükel ağdukuñ,  tilek birge teñri negü koldukuñ Kalkıp göklere uçarak, en yükseklere çıkman ise, Tanrının senin bütün arzularını yerine getireceğine delâlet eder.