Türk Bitig: Kumaru Öğdülmiş'e Odgurmış'ın Öldüğünü Söyler

Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
82 Kumaru Öğdülmişke Odgurmışniñ Ölmişin Ayur Kumaru Öğdülmiş'e Odgurmış'ın Öldüğünü Söyler
6286 Kadaşı müridi kumaru çıkıp,  selâm kıldı ötrü közi yaş saçıp Kardeşinin müridi Kumaru çıkıp, onu göz yaşlan ile karşıladı.
6287 Yorıp keldi utru ayur ay kadaş,  muyan bersü teñri köñül kılma fâş Ona yaklaşarak : — Ey kardeş, gönlün yaralanmasın, sabırlı ol; Allah ecrini ihsan eder — dedi —
6288 Kadaşıñ keçip bardı kodtı ajun,  sen inçin tirilgil yaşağıl uzun Kardeşin göçtü-gitti, bu dünyayı terketti; Tanrı sana sağlık ve uzun ömürler versin.
6289 Ulıma sen emdi seriñil tıdın,  tirigke çıkış yok ölümde adın Şimdi sen ağlayıp-inleme, sabret, kendine hâkim ol; hayatta bulunanlar İçin, ölümden başka çıkar yol yoktur.
6290 Tuğuğlı ölür ök sevüg cân barur,  kerek beg kerek kul ne savçı kalur Her doğan ölür, sevgili can gider; dünyada ne bey, ne kul, ne de peygamber kalır.
6291 Biziñe anunmış-turur bu ölüm,  ölümke itig yok azu berk tolum Bu ölüm bizim içinde hazırlanmıştır; ölüme karşı bir çâre veya müessir bir silâh yoktur.
6292 Ünün sığtadı eştip ögdülmiş e,  urundı tokındı akıttı yaş a Bunu duyan Öğdülmiş feryâd ederek, döğündü ve göz yaşı döktü.