Türk Bitig: Öğdülmiş'in Odgurmışa Yas Tuttuğunu Söyler

Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
84 Öğdülmiş Odgurmışka Yas Tutmişin Ayur Öğdülmiş'in Odgurmışa Yas Tuttuğunu Söyler
6299 Turup bardı kördi kadaşı gûrin,  kuçup yığladı yaşı saçtı barın Kalkıp gitti ve kardeşinin mezarını gördü; onu kucaklayıp, ağladı ve göz yaşlarını döktü.
6300 Ayur ay kadaşım maña bak turup,  üdiklerim uçsun yüzüñni körüp Ey kardeşim, kalkıp bana bir bak, yüzünü göreyim de hasretim dinsin — dedi —
6301 Küsep keldim erdi seni körgeli,  nelük kizlediñ yüz maña kelgeli Buraya seni görmek arzusu ile gelmiştim; benden neden yüzünü gizledin.
6302 Ay köñlüm talusı sevüg cânka cân,  seniñsiz negü teg tirilsü revân Ey gönlümün tacı, sevgili cana can; sensiz bu fâni can nasıl yaşasın.
6303 Tüşümdemü kördüm seni men yatıp,  körürde yitürdüm yıradıñ batıp Seninle geçen hayatımız bir rüyamı idi : görürken kaybettim; sen gözlerimden silinip, benden uzaklaştın. [Metin eksik]