Türk Bitig: Orhun Yazıtları Sözlüğü

Orhun Yazıtları Sözlüğü

Bu mini sözlük, Orhun Yazıtları'nda geçen kelimelerin bir kısmını içerir.

 1. Ağı : İpek, ipekli giysiler
 2. Alkınmak : Eriyip tükenmek, yok olmak
 3. Altmak : aşağıya, alta inmek
 4. Anca : Öyle, böyle
 5. Anda : O anda, orada
 6. An+tag : On[un] dek, öyle
 7. Arılmak : Yok olmak
 8. Arkış : Mal kervanı
 9. Atı : Yeğen
 10. Aymak : Söylemek, demek
 11. Aygıç/ayguç : Danışman, vezir
 12. Balık : Şehir
 13. Bark : Anıt, anıt mezar
 14. Bay : Zengin, varlıklı
 15. Baz : Alt, altta, altında
 16. Baz kılmak : Kendine, emrine bağlamak
 17. Bengü : Ebedi
 18. Beri : Güney, sağ taraf
 19. Beze, bezeci : Süs, süsleyici
 20. Bezemek : Süslemek
 21. Bitig : Yazı
 22. Bitimek : Yazmak
 23. Bödge : Bu çağda
 24. Bodun/Boyun : Boy, kavim, millet
 25. Bolung : Yan, taraf
 26. Börü : Kurt, canavar
 27. Boşgurmak : Öğretmek, eğitmek, tembihlemek
 28. Bung : Tasa, dert
 29. Çıgany : Yoksul, fakir
 30. Demirkapı : Horasanda, Afganistan-Özbekistan arasında bir bölge
 31. Dirilmek : Derilmek, toplanmak
 32. Doruk : İnce, zayıf
 33. Eçi : Büyük erkek kardeş
 34. Eçü : Amca, baba kardeşi
 35. Emek : Emek / zorluk çekmek
 36. Erinç : Gerçek, doğru
 37. Erk, erkli : Güç, güçlü, hür
 38. Ermek : Yaşamak, var olmak
 39. Geri : Batı, güneşin battığı yön, arka taraf
 40. Içgın etmek : Terketmek
 41. Içikmek : Bağlanmak, egemenliği altına girmek
 42. İl, el : Yurt, ülke, vatan, toprak
 43. İlbaşı : İdareci
 44. İleri : Doğu, güneşin doğduğu yön, ön taraf
 45. Ilsiremek : Il-yurt özlemi, hasreti çekmek
 46. İni : Küçük erkek kardeş
 47. İşilik : Hanımlık
 48. Lağzın : Domuz
 49. Kağansıramak : Kağan özlemi çekmek
 50. Kamag/kamu : Hepsi, toplamı
 51. Kalısız : Eksiksiz, geride kimse kalmadan
 52. Kamşamak : Titremek, gevşemek
 53. Kang : Baba
 54. Kangım : Babam
 55. Kan : Han, kağan
 56. Kergek : Bir kuş türü
 57. Kergek olmak : [Ruhu] kuş olup uçmak, ölmek
 58. Kılınmak : Yapılmak, yaratılmak, doğurulmak
 59. Kıtay : Çin, Çinliler
 60. Kıymak : Emretmek, orduyu komuta etmek
 61. Kisre : Sonra
 62. Konçuy : Kağan kızı, sultan, prenses
 63. Kü, külü : Ün, ünlü, namlı
 64. Kubratmak : Derleyip toparlamak
 65. Küng : Cariye
 66. Oğuş : Soy, evlatlar
 67. Öd : Zaman
 68. Öğirmek : Mutlu, memnun olmak
 69. Öğleşmek : Anlaşmak, sözleşmekÖgüz : Nehir
 70. Ökünmek : Pişman olmak
 71. Öküş : Pek çok
 72. Ömez : Umursamaz
 73. Öz, özüm : Kendim
 74. Ötünmek : Konuşmak, söylemek, anlatmak
 75. Sakınmak : Düşünmek
 76. Sançmak : Savaşta yenmek, bozguna uğratmak
 77. Semiz : İri yarı, acar
 78. Şantung : Şantung ovası, Çin başkenti Pekin şehri güneyinde bir ova
 79. Sav : Söylenen söz
 80. Sengün : Paşa, ordu komutanı
 81. Sığıtçı : Ölü merasiminde ağıt yakanlar
 82. Sıngar : Kat, defa
 83. Singili : Kızkardeş
 84. : Ordu, asker
 85. Süç, süçi : Hoş tatlı [sözler]
 86. Sülemek : Ordu, asker sürmek
 87. Süngüş : Savaş
 88. Süngüşmek : Savaşmak
 89. Tabgaç : Çinliler
 90. Tap, tapa : Taraf, tarafa
 91. Taşıkmak : Ordu çıkarmak, yola çıkmak
 92. Tegre : Daire, çevre
 93. Teŋri/Tanrı : Tanrı, gökler, sema
 94. Tezmek : Kaçmak
 95. Tongtamış : Yerebakan, ezik hal.
 96. Tümen : Orduda tümen, onbin
 97. Tün/dün : Gece
 98. Uduzmak/uyuzmak : [Orduyu] yönetmek
 99. Uçmak : [ruhu] uçmak, ölmek
 100. Ülüğüm : Bölük, ordu birliği
 101. Urı : Erkek evlat, soy
 102. Urugsıratmak : Erkek evlatsız, soysuz bırakmak
 103. Yabgu : İdareci, vali
 104. Yağı : Düşman, düşman ordusu
 105. Yağılmak : Katılmak, dahil olmak
 106. Yanmak : Yana, yolda geri dönmek
 107. Yaraklı : Kılıçlı, eli kılıçlı askerler, düşman.
 108. Yarlıkamak : [Tanrı] bahşetmek, buyurmak
 109. Yavlak : Kötü hal, sefalet
 110. Yavuz : Kötü, berbat
 111. Yazınmak : Yabancılaşmak, düşmanlaşmak
 112. Yelmek, yelivermek : Koşmak, acelece gitmek
 113. Yılkı : Atlar, at sürüleri
 114. Yırı : Kuzey, sol taraf
 115. Yış/yaş : Otlak, yurt tutulan topraklar
 116. Yime : Yine
 117. Yongşurmak : Çekiştirmek, kavga ettirmek
 118. Yuğ/yok : Yok olma, ölüm
 119. Yuğcu : Ölüm merasimi yapan kişi
 120. Yuğlamak : Ölüm merasimi yapmak
 121. Yüğürmek : [Kanı veya teri] akmak
 122. Yükündürmek : Baş eğdirmek