Donate / Bağış
Türkbitig ⇢ Bana Benden ⇢

Türk Boylarının Anlaşabilme Düzeyi

Türk boylarının birbirlerini anlayabilme düzeyini gösteren bir çizelgedir, yabancı Türkologların çalışmasıdır.

Çizelgede hemen dikkatimizi çeken, Türkiye ve Azerbaycan'ın doğal olarak en iyi anlaşabilenlerden olmasıdır. 

Kazak-Kırgız, Özbek-Uygur örnekleri gibi coğrafi olarak birbirlerine yakın olanlar daha iyi anlaşabiliyor iken, buna bir istisna olarak Türkiye ve Türkmenistan'ın mesafe uzak da olsa, anlaşabilme oranının nisbeten iyi olmasıdır.

Türk coğrafyasının ortasında bulunan Kazak, Kırgız ve Özbekler ortalamada diğerleri ile daha iyi anlaşabiliyor iken, coğrafyanın uç noktalarında bulunan Türkiye, Çuvaş, Sakalar diğerleriyle en az anlaşabilenler olarak göze çarpıyor.

İletişim | İçerik