Aşkın İle Mest Olalı

Aşkın şarabın içeli
kandalığım bilmezem

Şöyle yavu kıldım beni,
isteyuben bulumazam


Derya-vü umman olmuşam,
gevherlere kan olmuşam

Hüsnünde hayran olmuşam,
kendüzüme gelimezem


Zatına yol bulumadım,
senden nişan alımadım

Çünki seni bilemedim,
kulluğunu kılımazam


Yoluna basaldan kadem,
varlığımı kıldım adem

Gözden ırılma sen bir dem
ki sensiz ben olumazam


Adın dolalı ellere,
senden nişan alımazam

Aşkın ile mest olalı,
Cennet'lere kalımazam


Benim urup bünyadımı,
Yunus yazaldan adımı

Kestim kamudan umudü,
aşkından ayrılmazam

Yunus Emre

Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim