Aşkına Düşen Kişi

Dost Senin aşkın oku,
key katı taştan geçer

Aşkına düşen kişi,
can ile baştan geçer


Dün ü gün zar olur,
aşkın ile yar olur

Derd-i seri Sen olsan,
düğeli işten geçer


Ariflere bu dünya
hayal ü düş gibidir

Kendini Sana veren
hayal ü düşten geçer


Başında aklı olan,
ücretle amel kılmaz

Hurilere aldanmaz,
göz ile kaştan geçer


Bu dünyanın sevgisi,
ağulu aşa benzer

Sonunu sayan kişi,
ağulu aştan geçer


Gerçek aşık ol ola,
can vermiye ol ive

Dost ile bazar için,
nice bin baştan geçer


Miskin Yunus ol Dostu,
hakikat seven kişi

Uzlet ihtiyar eder,
yad-ü bilişten geçer

Yunus Emre

Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim