Ayruk Geri Gelmeyesin

Yok yere geçirdim günü,
ah nideyim ömrüm seni

Geldin geçtin bilmedim,
ah nideyim ömrüm seni


Seni bahaya almadım,
anın çün kadrin bilmedim

Sana vefadar olmadım,
ah nideyim ömrüm seni


Ömrüm ipi üzüleser,
suret nakşı bozulasar

Hayrım şerrim yazılasar,
ah nideyim ömrüm seni


Ayruk geri gelmeyesin,
gelip beni bulmayasın

Bu devranı sürmeyesin,
ah nideyim ömrüm seni


İşte koyup gidisersin,
beni garip edisersin

Kara yere girisersin,
ah nideyim ömrüm seni


Hani seninle olduğum,
şad olubeni güldüğüm

Ya son ucu yad olduğum,
ah nideyim ömrüm seni


Miskin Yunus gidisersin,
acep sefer edisersin

Ettiklerin bulusarsın,
ah nideyim ömrüm seni

Yunus Emre

Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim