Ben Gelmedim Dava İçin

Benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeğe geldim

Bezirganem metaım çok, alana satmağa geldim


Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için

Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim


Dost esrüğü deliliğim, aşıklar bilim neliğim

Denşürüben ikiliğim, birliğe bitmeğe geldim


Ol hocamdır ben kuluyum, Dost bağçesi bülbülüyüm

Ol hocamın bağçesine, şad olup ötmeğe geldim


Bunda biliş olan canlar, anda bilişirlermiş

Bilişüben Hocamla, halim arzetmeğe geldim


Yunus Emre aşık olmuş, Maşuka derdinden ölmüş

Gerçek erin kapısında, canım arz etmeğe geldim

Yunus Emre


Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim