Bencileyin Gülmedik Baş

Yürü fani dünya,
sana gelende gülmüş var mıdır

Bencileyin gözü yaşlı,
ağlayu kalmış var mıdır


Söylerim bilmezem sözüm,
yürürüm görmezem özüm

Bir oldu gecem gündüzüm,
hiç böyle olmuş var mıdır


Benim baştan yüreğim baş,
göz yumuldu çekildi kaş

Bencileyin gülmedik baş,
cihana gelmiş var mıdır


Döğdüm başım taşlar ile,
kan akıttım yaşlar ile

Yarenler kardeşler ile,
candan ayrılmış var mıdır


Ahır halkla helallaşıp,
her biriyle esenleşip

Bencileyin aklı şaşıp,
ağlayu kalmış var mıdır


Bunca zamanlar bilişip,
ahır dönüp ayrılışıp

Böyle bir dertlere düşüp,
odlara yanmış var mıdır


Kanda yürüsem inlerim,
hiç sesin gelmez dinlerim

Gelesin deyu gözlerim,
gidende gelmiş var mıdır


Bu söylediğim sözleri,
dertliler için söylerim

Acep bu benim sözümden,
haberim almış var mıdır


A dostlar esenleşelim,
tuz ekmek helallaşalım

Ta ölünce ağlaşalım,
ağlayıp gülmüş var mıdır


Ağlayıp bulmadım çare,
çok yalvardum Peygambere

Yunus gibi yüzü kare,
cihana gelmiş var mıdır

Yunus Emre

Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim