Beni İrşat Eden

Ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk

Gönül dosta gider, gelmezem ayruk


Ne gam bunda bana, bin gez ölürsem

Anda ölüm olmaz, ölmezem ayruk


Yansın canım, yansın aşkın oduna

Aksın kanlı yaşım aksın, silmezem ayruk


Göyündüm aşk ile, ta kül olunca

Boyandım rengine, solmazam ayruk


Beni irşat eden mürşid-i kamil

Yeter, bir el almazam ayruk


Varlığım yokluğa denişmişem ben,

Bugün, cana, başa kalmazam ayruk


Fenadan bekaya göç eyler olduk

Yüneldim şol yola, dönmezem ayruk


Muhabbet bahrinin gavvası oldum,

Gerekmez, Ceyhuna dalmazam ayruk


Dilerim fazlından ayırmayasın

Hocam, senden özge sevmezem ayruk


Söyler aşık dilinden bunları Yunus

Eğer aşık isem, ölmezem ayrukSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim