Bildiklerim Unutmuşum

Ey yarenler tınman bana,
ben gene n'oldum bilmezem

İlm ü amel sorman bana,
divane oldum bilmezem


Ayruksı nesne tutmuşam,
bildiklerim unutmuşam

Canımı aşka atmışam,
anda ne buldum bilmezem


Aklım yavu vardı benim,
dağıldı fikrim kamusu

Boşaldım üş doldum veli,
ne ile doldum bilmezem


Aşkım beni yakıpdürür,
gönlüm Dosta akıpdürür

Devşirimezem ben beni,
dembeste kaldım bilmezem


Ben aşksızın olumazam,
aşk olucak ben olumazam

Aşktır canımın hasılı,
aşka kul oldum bilmezem


Sen beni şeyh oldu deyu,
benden nasihat isteme

Ben sanırım ki bilirem,
üş şimdi bildim ki bilmezem


Aşık Yunus sen canını,
Dost yoluna eyle feda

Bu şeyh ile buldum Hakkı,
ben gayrı nesne bilmezem

Yunus Emre

Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim