Bir Dem Gelir

Hak bir gönül verdi bana,
ha! demeden hayran olur

Bir dem gelir şadan olur,
bir dem gelir giryan olur


Bir dem sanasın kış gibi, 

şol zemheri olmuş gibi

Bir dem beşaretten doğar,
hoş bağ ile büstan olur


Bir dem gelir söyleyemez,
bir sözü şerh eyleyemez

Bir dem dilinden dür döker,
dertlilere derman olur


Bir dem div olur ya peri,
viraneler olur yeri

Bir dem uçar Belkıs ile,
sultan-ı ins ü can olur


Bir dem varır mescidlere,
yüz sürer anda yerlere

Bir dem varır deyre girer,
İncil okur ruhban olur


Bir dem gelir İsa gibi,
ölmüşleri diri kılur

Bir dem girer kibr evine,
Fir'avn ile Haman olur


Bir dem döner Cebraile,
rahmet saçar her mahfile

Bir dem gelir gümrah olur,
miskin Yunus hayran olur

Yunus Emre

Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim