Bir Kez Gönül Yıktın İse

Bir gez gönül yıktın ise,
kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi,
elin yüzün yumaz değil


Bir gönül yaptın ise,
er eteğin tuttun ise

Bir gez hayr ettin ise,
birine bin az değil


Erden sana nazar ola,
için dışın nur ola

Beli kurtulmuştan ola,
şol kişi kim gammaz değil


Er odur alçak dura,
ayak odur yola vara

Göz odur ki Hakk'ı göre,
gündüz gören göz değil


Yunus Emre'm sözün satar,
söze bal ü yağ katar

Altmış bin sarrafa satar,
yükü gevherdir koz değil

Yunus Emre

Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim