Bir Sakiden İçtim Şarap

Bir sakiden içtim şarap,
Arştan yüca meyhanesi

Ol sakinin mestleriyiz,
canlar anın peymanesi


Bir meclistir meclisimiz,
anda ciğer kebap olur

Bir şem'dir bunda yanar,
güneş anın pervanesi


Aşk oduna yananların,
külli vücudu nur olur

Ol od bu oda benzemez,
hiç belirmez zebanesi


Andaki mest olanların,
olur Enelhak sözleri

Hallac-ı Mansur gibidir
en kemine divanesi


Ol meclisin bekrileri,
ol şah Ethem gibidir

Yüzbin olur her köşede,
Belh şehrinin viranesi


Ey sat hezaran Bayezıt,
anda muganniler çalar

Ütrük nefsek teal olur,
ol çalgının teranesi


Yunus bu cezbe sözlerin
cahillere söylemegil

Bilmez misin cahillerin
nice geçer zemanesi

Yunus Emre

Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim