Bu Ne Acayip Uğru

İstediğimi buldum,
aşikare can içinde

Taşra isteyen kendi
pinhan içinde


Kadimdir hiç ırılmaz,
ansız kimse dirilmez

Adım adım yer ölçer,
hükmü revan içinde


Tutun deyu çağırır,
uğru dahi çağırır

Bu ne acayip uğru,
bu çağıran içinde


Siyaset meydanında,
galebe eden, bakan ol

Siyaset kendi olmuş,
girmiş meydan içinde


Takmış kudret kılıcın,
çalmış nefsin boynuna

Nefsini tepelemiş
elleri kan içinde


Sayru olmuş iniler,
Kur'an ünün diniler

Kur'an okuyan kendi,
kendi Kur'an içinde


Bu tılsımı bağlayan,
cümle dilde söyleyen

Yere, göke sığmayan,
girmiş gönül içinde


Yüce yüce aşk düzer,
kenduzin anda bezer

Gör nice cevlan ider
hırka kaftan içinde


Türlü türlü imaret,
köşk ü saray yapan ol

Kara nikap tutunmuş
girmiş külhan içinde


Baştan ayağa değin,
cümle hükm eden oldur

Hak'tan ayru ne vardır,
kalma güman içinde


Birsen birliğe gel bak,
ikiyi elden bırak

Bütün mana bulasın,
sıdk ü iman içinde


Oruç, namaz, gusl ü hac
hicabdır aşıklara

Aşık andan münezzeh,
hastır insan içinde


Girdim gönül bahrine,
daldım anın ka'rına

Seyr ederken iz buldum,
baktım bu can içinde


Bu izimi izledim,
sağım solum gözledim

Çok acayipler gördüm,
yoktur cihan içinde


Yunus senin sözlerin,
manadır bilenlere

Söyleniser sözlerin,
devr ü zaman içinde

Yunus Emre

Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim