Bunca varlık Var İken

Kemdürür yoksulluktan nicelerin varlığı

Bunca varlık iken, gitmez gönül darlığı


Batmış dünya malına, bakmaz ölüm haline

Ermiş Karun malına, zehi iş düşvarlığı


Bu dünya kime kaldı, kimi berduhar kıldı

Süleyman'a olmadı, anın berhurdarlığı


Süleyman zembil ördü, kendi emeğin yerdi

Anınla buldular anlar Peygamberliği


Gel imdi Miskin Yunus, nen var Hakk'ka harc eyle

Gördün elinden gider, bu dünyanın varlığı


Yunus Emre

Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim