Cana Kıyan Gelsin

Bugün sohbet bizim oldu, bize bizim diyen gelsin

Bu aşk zehrin seve seve içübeni kanan gelsin


Bugün meydan-ı aşk içre, çağırıp bir ün eyledim

Müezzinlik bizim oldu, imam olduk uyan gelsin


Kanaat hırkasın geydim, selamet başını çektim

Melamet gömleğin biçtim, arif olup giyen gelsin


Bu ummanda delim gevher;eğerçi var, ele girmez

Bahası candır alınmaz, bugün cana kıyan gelsin


İşit derviş bu sözümü, ne etmişem kendüzümü

Hiçe satmışam özümü, bu cefaya doyan gelsin


Suret nakşın yumak ile, gönül milki temiz olmaz

Akıp rahmet suyu çağlar, gönül çirkin yuyan gelsin


Yunus Emre anı görmüş, eline bir divan almış

Alimler okuyamamış, bu manadan duyan gelsin

Yunus Emre


Soru ve tavsiyeleriniz için: İletişim