Cennetten İleri

Sensiz yola girer isem, çarem yok adım atmağa

Gövdemde kuvvetim Sensin, başım götürüp gitmeğe


Gönlüm, canım, aklım, bilim, Seninle karar eder

Can kanadı sevi gerek, uçuben Dost'a gitmeğe


Kendiliğinden geçeni, doğan eder Maşuk anı

Ördeğe, kekliğe salar, süre, irüben tutmağa


Bin Hamza'ca kuvvet vermiş, kadir Çalap aşk erine

Dağları yolundan ırar, kast eder Dost'a gitmeğe


Yüz bin Ferhat, külüng almış kazar dağlar temelini

Kayalar kesip yol eder, ab-hayat akıtmağa


Ab-ı hayatın çesmesi, aşıkların visalidir

Kadehi dolu yürütür, susamışları yakmağa


Aşık mı derim ben ana, Tanrı'nın Uçmağın seve

Uçmak hot bit tuzaktır, eblehler canın tutmağa


Aşık olan miskin olur, hak yoluna teslim olur

Her ne dersen boyun tutar, çare yok gönül yıkmağa


Hakk'ın gerçek aşıkları, istemezler Cennet'leri

Cennet'ten ileri gider, ol makamın tutmağa


Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler

Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeğe, konmağa


Tutulmadı Yunus canı, geçti Tamu'dan, Uçmak'tan

Yola düşüp Dost'a gider, ol aslına uyakmağaSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim