Çırağıma Kastedenin

Aşkın odu düştü cana, eritti yürek yağını

Kesti hevasetin kökün, oda yandırdı bağını


Kazdı kahır kazmasiyle, canda cefa ocağını

Çaldı nefsin boynuna himmet eri bıçağını


Himmet suyu ile yudu, gönlün evin ap arıca

Hizmet kapısından, ana sundu şükür ayağını


Her kim bize yanı yanar, Hak dileğin versin ana

Urmaklığa kastedenin düşem öpem ayağını


Kim bize taş atar ise, güller nisar olsun ana

Çırağıma kastedenin Hak yandırsın çırağını


Miskin gönlün, aşk elinden iki büküldü vücudu

Tövbe kapısından, sundum ana iman dayağını


Gel imdi miskin Yunus, hevaseti elden bırak

Çalabım, sen ruzi eyle bizi, kanaat bucağınıSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim