Dağlar İle Taşlar İle

Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni

Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni


Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile

Abdal olup "Ya Hu" ile, çağırayım Mevlam seni


Gök yüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile

Elimde asa ile, çağırayım Mevlam seni


Derdi öküş Eyyup ile, gözü yaşlı Yakup ile

Ol Muhemmed mahbub ile çağırayım Mevlam seni


Hamd ü şükrullah ile, vasf-ı Kulhüvallah ile

Daima zikrullah ile, çağırayım Mevlam seni


Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyl ü kalini

Baş açık ayak yalın, çağırayım Mevlam seni


Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile

Hakkı seven kullar ile, çağırayım Mevlam seniSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim