Dünyaya Çok Gelip Gittim

Beni bunda veribiyen, bilir ne işe geldim

Kararım yok dünyada, giderim yumuşa geldim


Dünyaya çok gelip gittim, erenler eteğin tuttum

Kudret ününü işittim, kaynayuben cuşa geldim


Sert söz ile gönül yıktım, od oldum canları yaktım

Sırrımı aleme çaktım, bu halka temaşa geldim


Aşık oldum şol ay yüze, nisar oldum bal ağıza

Nazar kıldım kara göze, siyah olup kaşa geldim


Ben oldum İdris terzi, Şit oldum dokudum bezi

Davud'un görklü avazı, ah edip nalişe geldim


Musi oldum Tur'a vardım, koç oldum kurbana geldim

Ali olup kılıç saldım, meydana güleşe geldim


Ay oldum aleme doğdum, bulut oldum göğe ağdım

Yağmur olup yere yağdım, nur olup güneşe geldim


Kal-ü kıylden geçenlere, yolda gözün açanlara

Anlayuben seçenlere, vakıa olup düşe geldim


Benim ol dertler dermanı, benim ol marifet kanı

Benim Musi-i-İmrani, Tur dağında aşa geldim


Yolum sana oldu durak, sabakın söyleyendir Hak

Yunus Emre'm dilinde, Hak olup dile düşe geldimSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim