Ebedi Padişah

Ey Padişahı lem yezel

Ey kadir-i hayyu ezel

Kahrında hoş lütfunda hoş


Hoştur bana senden gelen

Ya gonca gül, yahut diken

Ya hilattır, yahut kefen

Narında hoş, nurunda hoş


Miskin Yunus sana kuldur

İster ağlat, ister güldür

İster şad et, ister öldür

Narında hoş, nurunda hoşSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim