Gelen Geçer Konan Göçer

Bu dünya kimseye kalmaz, anadur ölümün zinhar

Kaçan kimse gider gelmez, anadur ölümün zinhar


Gelen geçer, konan göçer, nasip oldukça yer içer

Ecel ömre kefen biçer, anadur ölümün zinhar


Üstüne çün çöker dağlar, ecel gelir dilin bağlar

Kalır bu bahçeler bağlar, anadur ölümün zinhar


Kefen donun ola toprak, bitiser üstünde yaprak

Dola gözlerine toprak, anadur ölümün zinhar


Nice cem'ettin ise mal, alır varislerin filhal

Sinde sen çekersin vebal, anadur ölümün zinhar


Pes anı sanma malındır, haram ise vebalindir

Helal ise sualindir, anadur ölümün zinhar


Kalır ayruklara malın, seninle gider amalin

İrişmez bir pula elin, anadur ölümün zinhar


Geri gelmez varan anda, kalır ol karannu sinde

Sevap işleyu gör bunda, anadur ölümün zinhar


Günahkarsın günahın çok, günah için bir ahın yok

Varacak gayrı rahın yok, anadur ölümün zinhar


Yunus tak boynuna bendi, sonra halka ver bu pendi

Cihandan kes bu payvandı, anadur ölümün zinharSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim