Gelmez İse

Ol Dost bize gelmez ise

Ben Dost'a geru varayım

Çekeyim cevr ü cefayı

Dost yüzün görüvereyin


Sermaye bir avuç toprak

Anı dahi aldı bu aşk

Ne sermaye var, ne dükkan

Bazara neye varayın


Kurulmuştur dükkan bazar

Dost içine girmiş gezer

Günahım çok gönlüm sezer

Ben Dost'a çok yalvarayın


Gönlüm eydür Dost benimdir

Gözüm eydür Dost benimdir

Gönlüm eydür göze sabret

Bir dem haberin sorayın


Hak nazar kıldığı cana

Üş bin gözle bakmak gerek

Ana kim Ol nazar kıla

Ben anı nice yereyin


Taptuk'um eydür Yunus'a

Bu aşk Hakk'a erse gerek

Kamulardan ol yücedir

Ben ana nice varayınSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim