Ger Taş İsen Eriyesin

Sana ibret gerek ise, gel göresin bu sinleri

Ger taş isen eriyesin, bakıp görücek bunları


Şunlar ki çoktur malları, gör nice oldu halları

Son ucu bir gömlek imiş, anında yoktur yenleri


Kani mülke benim deyen, köşk ü saray beğenmeyen

Şimdi bir evde yaturlar, taşlar olmuş üstünleri


Bunlar geri gelmeyeler, zühd ü taat kılmayalar

Bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları


Kani ol şirin sözlüler, kani ol güneş yüzlüler

Şöyle kaybolmuş bunlar, hiç belirmez nişanları


Bunlar bir vakt beyler idi, kapıcılar korlar idi

Gel imdi gör, bilmeyesin, bey hangidir ya kulları


Ne kapı vardır giresi, ne yemek varır yiyesi

Ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri


Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala

Seni dahi böyle ide, nitekim etti bunlarıSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim