Gördü Gözüm

Ey aşıklar, ey aşıklar, aşk mezheb ü dindir bana

Gördü gözüm Dost yüzünü, kamu yas düğündür bana


Ey Padişah ey Padişah, üş ben beni verdim Sana

Genc-ü hazinem kamusu, Sensin benim önden sona


Evvel dahi bu akl ü can, Senin ile ey asl-i kan

Ahır yine Sensin mekan, üş varurem Senden yana


Senden Sana varır yolum, Senden Seni söyler dilim

İlle Sana ermez elim, bu hikmete kaldım tana


Ayruk bana ben dimeyem, kimesneye sen dimeyem

Bu kul, o sultan dimeyem, işitenler kalsın tana


Dost aşkına ulaşaldan, dünya Ahiret bir oldu

Ezel ebed sorar isen, dünle bü gündür bana


Ayruk bize yas olmıya, gönlümüzde pas olmıya

Zira Haktan gelen avaz, savulmaz düğündür bana


Ben aşkımdan ayrılmıyam, dergahından ırılmıyam

Benden dahi gider isem, Seninle varam Sana


Ol Dost beni veribidi, var dünyayı bir gör dedi

Geldim gördüm hoş arayiş, Seni seven kalmaz ana


Kullarına vad eyledi, yarınki gün görnem dedi

Ol Dostların sevindiği, yarınım bu gündür bana


Bu ah ile, bu zar ile, bu hikmeti kim ne bile

Bilse dahi gelmez dile, tuttum yüzüm Senden yana


Sensin bana can ü cihan, Sensin bana genc-i nihan

Senden dürür assı ziyan, ne iş gele benden bana


Yunus Sana tuttu yüzün, unuttu cümle kendüzin

Cümle Sana söyler sözün söz söyleten Sensin anaSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim