Gözüm Seni Görmek İçin

Gözüm seni görmek için, elim Sana ermek için

Bugün canım yolda kodum, yarın Seni bulmak için


Bugün canım yolda koyam, yarın ivazın veresin

Arz eyleme Uçmağını, hiç arzum yok Uçmak için


Benim Uçmak neme gerek, hergiz gönlüm ana bakmaz

İşbu benim zariliğim, değildürür bir bağ için


Uçmak Uçmağım dediğin, müminleri yiltediğin

Bir ev ile birkaç huri, hevesim yok koçmak için


Bunda dahi verdin bize, ol hurilerden çift helal

Andan dahi geçti arzum, arzum Seni görmek için


Sofulara ver Sen anı, bana Seni gerek Seni

Ben nice terk idem Seni, şol bir ala çardak için


Yunus hasretdürür Sana, hazretini göster ana

İşin zulüm değildürür, dat eyleğil varmak içinSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim