Gündüzler Olmuş Gece

Yer yüzünde gezer idim, uğradım milketler yatır

Kimi ulu, kimi kiçi, key kuşağı berkler yatır


Kimi yiğit, kimi koca, gündüzleri olmuş gece,

Kimi derviş, kimi hoca, mümin muhakkikler yatır


Doğru varırdı yolları, kalem tutardı elleri

Bülbüle benzer dilleri, danişment alimler yatır


Ulu, kiçi ağlamışlar, server yiğitler komuşlar

Baş ucunda yay asmışlar, dökülüben oklar yatır


Atalarının izi tozlu, enginleri dürlü donlu

Hüküm eder ay ü güne, şol usullü beyler yatır


Elleri dürür kınalı, hem karavaşlu dayelu

Karga gibi kara saçlı, gül yüzlü hatunlar yatır


Uşacıklar, oğlancıklar, oynar güler bülbül gibi

Ayrılmışlar;anaları, sinlerini bekler yatır


El bağlamışlar kamusu, hak Çalaptandır umusu

Düğürlü kızdır kimisi, alınmadık haklar yatır


Yunus bilmez kendi halin, Hak Çalap söyletir dilin

Bir nicesi yeni gelin, ak değirmi yüzler yatırSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim