Hakikatin Kafiri

Söylememen harcısı, söylemeğin hasıdır

Söylemeğin harcısı, gönüllerin pasıdır


Gönüllerin pasını ger sileyim der isen

Şol sözü söylegil kim, ol söz hülasasıdır


Kulil hak dedi Çalap, sözü doğru deyene

Bugün yalan söyleyen, yarın utanasıdır


Cümle yaradılmışa, bir göz ile bakmayan

Şer'in evliyasıysa hakikatte asidir


Şeriat haberini şerh ile eydem işit

Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır


Ol geminin tahtası ne denlu muhkem ise

Deniz mevci kati olucak uşanasıdır


Bundan içeru haber işit, edeyin ey yar

Hakikatin kafiri, şer'in evliyasıdır


Biz talib-i ilmiz, aşk kitabın okuruz

Çalap müderris bize, aşk hot medresesidir


Evliya safa nazar ideli günden beru

Hasıl oldu Yunus'a her ne kim olasıdırSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim