Her Dem Yeni Dirliktedir

Bir gez yüzün gören kişi, ömrü geçe unutmıya

Tesbihi sen olasın, dilinde ayruk nesne eyitmiye


Namaza duran zahidin gözleri Seni görürse

Unuda tesbihini, mihraba secde etmiye


Ağzına şeker aluben, gözleri Sana tuş olan

Unuda ol şekerini, ayruk, çiğneyip yutmıya


Ben Seni sevdiğim için baha derler ise

İki cihan milkin virem, dahi bahası yetmiye


İki cihan dopdolu, bağ ü bostan olursa

Senin kokundan yahşi gül bostan içinde bitmiye


Gül ü reyhanın kokusu, aşıklara maşuk yeter

Aşık olanın maşuku hergiz üğünden gitmiye


İsrafil surun urucek mahlukat duru gelicek

Senin ününden artık, hiç kulağım işitmiye


Zühre yere inübeni sazın nuvaht eylerse

Aşıkın işreti Sensin, gözü ol yana gitmiye


Nider aşık hanımanı, ya sensiz iki cihanı

İki cihan feda Sana, kimesne güman dutmıya


Sekiz Uçmağın hurisi, eğer bezenüp geleler

Gönlüm sevdiğinden özkeyi hiç kabul etmiye


Ahirette ne ola kim, dünyada ol olmıya

Huri gılman gelicek, aşık elin uzatmıya


Yunus seni sevelden, beşaret oldu canına

Her dem yeni dirliktedir, hergiz ömrün eksitmiyeSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim