Hey Benim Ömrüm Kuşu

Hey benim ömrüm kuşu, kande varasın bir gün

Ecel arayı görür, ele giresin bir gün


Gele göğsüne kona, tenin tutuşa yana

Bir kadeh şerbet suna, içe kanasın bir gün


Görmeğe gelenleri, hal hatır soranları

Sevgili yarenleri, görmez olasın bir gün


Yarenlerin geleler, seni tacilleyeler

Soyalar donlarını, uryan olasın bir gün


Tap tımar eyle tene, yarar eyle bu cana

Şol yılana çiyana, nasip olasın bir gün


Münkerle Nekir gele, gele karşında dura

Dilince sual sora, cevap veresin bir gün


Aşık Yunus nidesin, acep kanda gidesin

Erenler meclisine, girmez olasın bir günSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim