Huri İle Gılmanı

Ben dervişim deyene, bir ün edesim gelir

Seğirdüben sesine, varıp yetesim gelir


Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir

Varıp anın üstüne, evler yapasım gelir


Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür

Varuben ol gölgede, biraz yatasım gelir


O da gölgedir deyu, ta'n eylemen hocalar

Hatırımız hoş olsun, biraz yanasım gelir


Ben günahımca yanam, rahmet suyunda yunam

İki kanat takınam, biraz uçasım gelir


Andan Cennete varam, Cennette huriler görem

Huri ile gılmanı, bir bir koçasım gelir


Derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme

Seni sigaya çeker, bir Molla Kasım gelirSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim