İncil İle Kuranı

Mana denizine daldık, vücut seyrini kılduk

İki cihan serteser, cümle vücutta bulduk


Gece ile gündüzü, gökte yedi yıldızı

Levhte yazılan sözü, cümle vücutta bulduk


Musa'nın çıktığı Tur'u, gökteki Beytülmamuru

İsrafil'deki Suru, cümle vücutta bulduk


Tevrat ile İncil'i, Furkan ile Zebur'u

Kur'andaki Ayeti nuru, cümle vücutta bulduk


Yüce görünen gökleri, göklerdeki melekleri

Yetmiş bin hicapları, cümle vücutta bulduk


Yedi göğü, yedi yeri, bu dağları, denizleri

Uçmak ile Tamu'yu, cümle vücutta bulduk


Yunus'un sözleri hak, cümlemiz dedik sadak

Kanda istersen anda bak, cümle vücutta buldukSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim