İşidirdim Sözünü

İşbu vücudum şehrine, bir dem giresim gelir

İçindeki Sultanın, yüzün göresim gelir


İşidirim sözünü, görümezem yüzünü

Yüzünü görmekliğe, canım veresim gelir


Ol Sultanın halvetinin, yedi hücresi vardır

Yedisinden içeri, varıp giresin gelir


Her kapıda bir kişi, yüzbin çerisi vardır

Aşk kılıcın kuşanıp, cümle kırasım gelir


Erenlerin sohbeti arttırır marifeti

Bi dertleri sohbetten, her dem süresim gelir


Leyli vü mecnun benem, Şeyda-yi Rahman benem

Dost oldu bize mihman, bunca yıl bunca zaman

Gerçek İsmail'leyin, kurban olasım gelir


Erenlerin nazarı toprağı gevher eyler

Erenler kademinde, toprak olasım gelir


Miskin Yunus'un nefsi, dört tabiat içinde

Aşkla can sırrına, pinhan varasım gelirSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim