Kan Yaş Akıtır Aktan Karadan

Ayırma beni Senden Yaradan

Düşer ölürüm ben bu yaradan


Öldüğüm için gam mi çekerim

Alır canımı bir gün Yaradan


Öldü diyeler, kaydım yiyeler

Bir kuş oluben, çıkam aradan


Ağlama derim şol gözlerime

Kan yaş akıtır, aktan karadan


Varam kul olam şeyh eşiğinde

Hırka dikinem bin bir pareden


Derviş Yunus'un maksudu budur

Alıp şeyhini çıka aradanSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim