Kapıda Kaldı Şeriat

Aşk imamdır bize, gönül cemaat

Kıblemiz dost yüzü, daimdir salat

Dost yüzün görücek, şirk yağmalandı

Anınçün, kapıda kaldı şeriat

Gönül secde kılar, dost mihrabında

Yüzün yere vurup, kılar münacat

Kim ola dost ile, bu demde halvet

Şeriat der, sakın şartı bırakma

Şart ol kişiye kim, ede hiyanet

Erenler nefesidir devletimiz

Anınla fitneden olduk selamet

(Beli) kavlin dedik evvelki demde

Henüz bir demdir, ol vakt ü bu saat

Derildi beşimiz, bir vakte geldi

Beşi bir eyleyip, kim kıla taat

Biz kimse dinine hilaf demezüz

Din tamam olıcak doğru muhabbet

Doğruluk bekleyen dost kapısında

Gümansız ol bulur ilahi devlet

Yunus ol kapıda kemine kuldur

Ezelden ebede dekdür bu izzetSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim