Kara Toprağın Altında

Teferrüç eyleyu vardım, sabahın sinleri gördüm

Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm


Çürümüş, toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan

Boşanmış damariakmış kan, batmış kefenleri gördüm


Yıkılmış sinleri dolmuş, evleri belirsiz olmuş

Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm


Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş

Bar tutmuş, söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm


Kimisi zevk ü işrette, kimi saz ü beşarette

Kimi bela vü mihnette, dün olmuş günleri gördüm


Soğulmuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler

Kara toprağın altında, gül deren elleri gördüm


Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış

Anasına küsüp gitmiş, boynun buranları gördüm


Kimi zari kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar

Tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm


Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi

Aklım vardı, bilim şaştı;nitekim şunları gördümSoru ve tavsiyeleriniz için: İletişim